left image
right image
BANKI
I INSTYTUCJE
Postęp technologiczny, jaki dokonał się w ostatnich latach, dla firm sektora finansowego okazał się szansą na szybki rozwój, ale wygenerował również nowe, nieznane dotąd zagrożenia. Dokonywane drogą elektroniczną fałszerstwa, sprzeniewierzenia, kradzieże i manipulacje danymi przełożyły się na konieczność szybkiej reakcji rynku ubezpieczeniowego w celu zaoferowania odpowiedniej ochrony.

EIB przygotowuje dla Klientów z sektora bankowego programy ubezpieczenia dostosowane do ich specyficznych potrzeb. Polisa ubezpieczenia ryzyk bankowych chroni bank przed szkodami, których maksymalna wysokość z samej ich natury jest trudna do oszacowania. Celem tego ubezpieczenia jest przede wszystkim ochrona przed ewentualnymi skutkami tzw. dużych szkód, które mogłyby wpłynąć na zachwianie stabilnej sytuacji lub wizerunku instytucji zaufania publicznego.

zobacz więcej

Arleta Stanisławska

Arleta Stanisławska
Manager ds. Sprzedaży EIB

+48 56 669 34 28
arleta.stanislawska@eib.com.pl

Case Study

Dziesięcioletnia gwarancja usunięcia wad lub usterek

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej banku w dobie rozwoju bankowości elektronicznej