left image
right image
BEZPIECZEŃSTWO
INWESTYCJI
Realizacja każdej inwestycji przebiega według własnego, czasem nie do końca zgodnego z pierwotnymi założeniami, scenariusza. Rolą brokera jest takie skonstruowanie programu ochronnego, aby zabezpieczyć inwestora i wykonawcę przed możliwie największą liczbą nieprzewidzianych zdarzeń. Im bardziej skomplikowane przedsięwzięcie, tym szerszy staje się katalog uwarunkowań, które musi uwzględniać dobra polisa.

Case Study

Przygotowanie polityki ubezpieczeniowej dla procesów remontów i modernizacji

Ubezpieczenie budowy nowego bloku gazowego w trybie zamówień publicznych

Przygotowanie przez EIB nadwyżkowej polisy OC typu DIC / DIL dla podwykonawcy starającego się o duży kontrakt w branży budowlanej

Przygotowanie przez EIB pierwszej w Polsce kompleksowej polisy B&O (Build & Operate) chroniącej fazę inwestycyjną i następnie eksploatacyjną

Ubezpieczenie kontraktu budowlanego po ogłoszeniu upadłości przez głównego wykonawcę

Ubezpieczenie kontraktu hydrotechnicznego w ramach którego przewidziano prace typu offshore

Ubezpieczenie budowy zakładu produkcyjnego

Ubezpieczenie inwestycji o wartości ponad 950 mln euro

Ubezpieczenie modernizacji podstawowej linii produkcyjnej