left image
right image
BUDOWA
I MONTAŻ
Każdy kto przeprowadził poważny proces inwestycyjny zdaje sobie sprawę z ogromu koniecznej pracy, stopnia skomplikowania przedsięwzięcia oraz występującego ryzyka. Wystąpienie pożaru, katastrofy budowlanej czy innego wypadku powodującego duże straty materialne może skutkować dużym opóźnieniem w zakończeniu budowy, co dla Inwestora oznacza wymierne straty finansowe.

Właściwie skonstruowany program ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) z ewentualnym rozszerzeniem o ubezpieczenie strat wynikłych z opóźnienia w zakończeniu inwestycji (ALoP/DSU) zabezpieczać będzie zarówno samą inwestycję, jak również interesy zaangażowanych w jej realizację podmiotów: Inwestora / Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawców, Dostawców oraz Banków i podmiotów finansujących. EIB posiada w obszarze tych ubezpieczeń niewątpliwą przewagę w postaci unikalnej wiedzy i doświadczenia swoich pracowników.

zobacz więcej

Patryk Wełnicki

Patryk Wełnicki
Manager ds. Klientów Strategicznych EIB


+48 56 669 34 37
patryk.welnicki@eib.com.pl

Case Study

Specjalne rozwiązania ubezpieczeniowego dla sektora OZE

Przygotowanie polityki ubezpieczeniowej dla procesów remontów i modernizacji

Ubezpieczenie budowy nowego bloku gazowego w trybie zamówień publicznych

Przygotowanie przez EIB nadwyżkowej polisy OC typu DIC / DIL dla podwykonawcy starającego się o duży kontrakt w branży budowlanej

Przygotowanie przez EIB pierwszej w Polsce kompleksowej polisy B&O (Build & Operate) chroniącej fazę inwestycyjną i następnie eksploatacyjną

Ubezpieczenie kontraktu budowlanego po ogłoszeniu upadłości przez głównego wykonawcę

Ubezpieczenie inwestycji o wartości ponad 960 mln euro

Ubezpieczenie kontraktu hydrotechnicznego w ramach którego przewidziano prace typu offshore

Ubezpieczenie modernizcji podstawowej linii produkcyjnej

Ubezpieczenie budowy zakładu produkcyjnego

Publikacje

Jak zabezpieczyć ryzykowną inwestycję?
Łukasz Zoń - Dyrektor Departamentu Prawnego EIB, Radca Prawny

Właściwe zabezpieczenie przedsięwzięć inwestycyjnych
Michał Kiesiński-Dyrektor Departamentu Rozwoju EIB SA

Dlaczego przy dużych inwestycjach ważne są ubezpieczenia?
Michał Kiesiński Dyrektor Departamentu Rozwoju EIB SA dla Rynku Infrastruktury

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym ITPOK
Hanna Rudolf- broker EIB SA dla Nowej Energii

Współpraca ułatwi pozyskanie gwarancji
Bartosz Tokarski, menedżer w biurze ubezpieczeń klientów strategicznych EIB SA dla Puls Biznesu

Fundusze z UE nakręcą popyt na gwarancje
Bartosz Tokarski, menedżer w biurze ubezpieczeń klientów strategicznych EIB SA dla Puls Biznesu

EIB Partnerem I Konferencji Technicznej „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”

EIB SA partnerem Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Energia, Paliwa, Chemia, Gaz

Duże inwestycje

Sprawdzone rozwiązania w procesach budowlanych

Praktyka w zamówieniach publicznych dla energetyki

EIB partnerem merytorycznym warsztatów EPC – Engineering, Procurement and Construction - jako typ umowy pod klucz budowy urządzeń infrastrukturalnych

Biogazownia w budowie - dostępne rozwiązania ubezpieczeniowe