left image
right image
DANE
FINANSOWE
Relacje brokera z Klientem opierają się na zasadzie najwyższego zaufania, a transparentność jest jednym z jej filarów. Chcemy, by nasi Kontrahenci widzieli w nas stabilnego partnera, któremu bez obaw mogą powierzyć swoje bezpieczeństwo.

Wiemy doskonale, jak bardzo w relacjach biznesowych ceniona jest pewność i zaufanie partnerów, dlatego też zarządzając finansami EIB utrzymujemy najwyższe standardy w tym zakresie. Naszym celem jest nieustanny rozwój Spółki, który może być osiągnięty jedynie poprzez zadowolenie Klientów. Co roku prezentujemy zaktualizowane dane finansowe obejmujące najważniejsze wskaźniki ekonomiczne i podstawowe elementy bilansu potwierdzone przez biegłego rewidenta.

Podstawowe dane ekonomiczne

Wybrane elementy bilansu

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne