left image
right image
DORADZTWO
PRAWNE
Doradztwo prawne jest istotnym elementem świadczonej przez nas usługi brokerskiej. EIB jako jeden z nielicznych brokerów na polskim rynku, posiada w swojej strukturze Biuro Prawne, w którym zatrudnia na zasadzie wyłączności dziewięciu radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem w ubezpieczeniach.

Nasi radcy posiadają uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, przez co mają bezpośrednią i praktyczną styczność z funkcjonowaniem i praktyką rynków ubezpieczeniowych. Ich kontroli podlega cały proces zawierania umowy ubezpieczenia, poczynając od etapu konstruowania materiałów konkursowych, na formułowaniu poszczególnych zapisów umowy kończąc. Sprawują również pieczę nad prawidłowym przebiegiem specjalistycznych procedur zawierania umowy, w szczególności w ramach przepisów o zamówieniach publicznych.

zobacz więcej

Łukasz Zoń

Łukasz Zoń
Dyrektor Departamentu Prawnego EIB
Radca Prawny

+48 56 669 34 10
lukasz.zon@eib.com.pl

Publikacje

Metoda EIB postępowania na udziały w ryzyku
Tworzenie pooli koasekuracyjnych wpływa na konkurencję w przypadku dużych ryzyk, wymagających połączenia sił największych graczy. Metoda EIB postępowania na udziały w ryzyku stymuluje większą konkurencyjność przy kontraktowaniu w trybach zamówień publicznych.

Korzystanie przez ubezpieczycieli z potencjału innych podmiotów
Łukasz Górny dla Dziennika Ubezpieczeniowego

Umowa ubezpieczenia jako zamówienie udzielane w celu wykonywania działalności sektorowej
Wojciech Radyński dla Dziennika Ubezpieczeniowego

Oferta wariantowa na ubezpieczenie?
Łukasz Górny dla Dziennika Ubezpieczeniowego

Zmiany umowy ubezpieczenia zawartej w reżimie ustawy PZP
Mateusz Bartoszcze dla Dziennika Ubezpieczeniowego

Konsorcja ubezpieczycieli a warunki udziału w postępowaniu publicznym
Łukasz Górny dla Dziennika Ubezpieczeniowego

Opis przedmiotu zamówienia a OWU
Mateusz Bartoszcze dla Dziennika Ubezpieczeniowego

Warunki udziału w postępowaniu stawiane ubezpieczycielom
Łukasz Górny dla Dziennika Ubezpieczeniowego

Rola brokera w postępowaniu publicznym
Łukasz Górny dla Dziennika Ubezpieczeniowego

Jaki tryb postępowania na ubezpieczenie?
Łukasz Górny dla Dziennika Ubezpieczeniowego

Zamówienie publiczne - szczególny tryb zawierania umów cywilnych
Łukasz Górny dla Dziennika Ubezpieczeniowego

Ubezpieczenia i zamówienia
Michał Kiesiński o "Trudnych sprawach w procedurze zamówień publicznych na zakup usługi ubezpieczeniowej"

IMD2 a sprawa polska
Łukasz Zoń o konsekwencjach wprowadzenia w Unii Europejskiej nowej dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IMD2)

Praktyka w zamówieniach publicznych dla energetyki

Szacowanie wartości
Michał Kiesiński dla Miesięcznika Ubezpieczeniowego