left image
right image
BUDOWNICTWO
Podczas realizacji procesu budowlanego zwykłe rozwiązania i standardowe polisy okazują się niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych stron. Posiadanie odpowiedniej ochrony jest niezbędne na każdym etapie realizacji procesu budowlanego: od momentu negocjowania warunków kontraktu pomiędzy inwestorem i wykonawcą, przez fazę projektowania, realizacji, okres prób i testów, aż po uzyskanie należytych gwarancji powykonawczych.

Doświadczenie EIB, zdobyte podczas aranżowania ochrony ubezpieczeniowej dla największych projektów inwestycyjnych w Polsce, w tym finansowych ze środków unijnych, pozwala oferować nam szereg unikalnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Obejmują one m.in. atrakcyjne finansowo gwarancje ubezpieczeniowe (wadialne, dobrego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek), umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w tym odpowiedzialności cywilnej zawodowej), ubezpieczenia budowlano- montażowe dostosowane do specyfiki kontraktu oraz zabezpieczenie planowanych przychodów z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji.

zobacz więcej

Łukasz Górny

Łukasz Górny
Manager ds. Klientów Strategicznych EIB   Radca Prawny

+48 56 669 34 47
lukasz.gorny@eib.com.pl

Case Study

Przygotowanie polityki ubezpieczeniowej dla procesów remontów i modernizacji

Ubezpieczenie budowy nowego bloku gazowego w trybie zamówień publicznych

Przygotowanie przez EIB nadwyżkowej polisy OC typu DIC / DIL dla podwykonawcy starającego się o duży kontrakt w branży budowlanej

Przygotowanie przez EIB pierwszej w Polsce kompleksowej polisy B&O (Build & Operate) chroniącej fazę inwestycyjną i następnie eksploatacyjną

Ubezpieczenie kontraktu budowlanego po ogłoszeniu upadłości przez głównego wykonawcę

Ubezpieczenie inwestycji o wartości ponad 960 mln euro

Ubezpieczenie kontraktu hydrotechnicznego w ramach którego przewidziano prace typu offshore

Ubezpieczenie modernizacji podstawowej linii produkcyjnej

Ubezpieczenie budowy zakładu produkcyjnego

Publikacje

Jak zabezpieczyć ryzykowną inwestycję?
Łukasz Zoń - Dyrektor Departamentu Prawnego EIB, Radca Prawny

Dlaczego przy dużych inwestycjach ważne są ubezpieczenia?
Michał Kiesiński Dyrektor Departamentu Rozwoju EIB SA dla Rynku Infrastruktury

Ubezpieczenie budowy bloków na parametry nadkrytyczne - uwagi wprowadzające
Obok obszaru prawnego i finansowego ubezpieczenie budowy bloku energetycznego jest jednym z filarów decydujących o bezpieczeństwie i powodzeniu planowanego przedsięwzięcia.

EIB Partnerem I Konferencji Technicznej „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”

Duże inwestycje

Sprawdzone rozwiązania w procesach budowlanych

EIB Partnerem cyklu konferencji „BIOGAZOWNIE – energia z odnawialnych źródeł”

EIB partnerem merytorycznym warsztatów EPC – Engineering, Procurement and Construction - jako typ umowy pod klucz budowy urządzeń infrastrukturalnych

Biogazownia w budowie - dostępne rozwiązania ubezpieczeniowe

Chłonny rynek Inwestycji
Rozwój inwestycji budowlanych wbrew wcześniejszym przewidywaniom nie uległ spowolnieniu. Dlatego też popyt na gwarancje kontraktowe wciąż rośnie.

Jak zmniejszyć ryzyko inwestycji w energetyce?
Rafał Kaszubowski, Prezes Zarządu EIB SA dla Forbes