left image
right image
MEDYCZNE
Od kilku lat w Polsce obserwuje się tendencję do odgórnego regulowania przez Ustawodawcę sfery ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Z uwagi na bardzo duże ryzyko działalności liczba Ubezpieczyli obecnych w tym sektorze jest jednak niewielka, co przekłada się na lawinowy wzrost składki. Zapewnienie Szpitalowi należytej i zgodnej z przepisami ochrony ubezpieczeniowej przy jej akceptowalnym koszcie staje się więc jednym z podstawowych celów kadry zarządzającej.

Rynek ubezpieczeniowy nie oferuje jednego kompleksowego produktu ubezpieczeniowego chroniącego odpowiedzialność cywilną podmiotu leczniczego. Podstawowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej szpitala jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mimo, że zakres ochrony w ramach tego ubezpieczenia jest szeroki i zapewniany przez przepisy prawa, nie można jednak uznać, że w pełni wyczerpuje on potrzeby podmiotów leczniczych.

zobacz więcej

Izabela Tatulińska

Izabela Tatulińska
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Medycznych EIB

+48 56 669 34 48
izabela.tatulinska@eib.com.pl

Publikacje

O ubezpieczeniu zdarzeń medycznych
O ubezpieczeniu zdarzeń medycznych Izabela Tatulińska Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych EIB SA dla Rynku Zdrowia o ubezpieczeniu zdarzeń medycznych

Postępowania dotyczące zdarzeń medycznych: szpitale będą miały mniej czasu
Planowana nowelizacja ustawy o prawach pacjenta odnosi się między innymi do fazy związanej ze złożeniem przez pacjenta wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzaniach medycznych.

Szpitale wykupią ubezpieczenia od zdarzeń medycznych?
Niewykluczone, że termin wykupienia przez szpitale ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, wyznaczony w znowelizowanej ustawie o działalności leczniczej na 1 stycznia 2014 r., znów zostanie przesunięty

EIB Partnerem Regionalnego Forum Rynku Zdrowia w Bydgoszczy

Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych - obligatoryjne czy dobrowolne?
Wypowiedź Łukasza Zonia zanotowana podczas IX Forum Rynku Zdrowia.

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych za okres 01.01.2012 r. – 28.02.2013 r.
EIB prezentuje sprawozdanie po dokonaniu analizy danych pochodzących od Rzecznika Praw Pacjenta oraz z poszczególnych Komisji Wojewódzkich

EIB partnerem Ogólnopolskiego Spotkania Menedżerów Ochrony Zdrowia w ramach V Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach
Łukasz Zoń o wybranych efektach działań komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

EIB Partnerem Regionalnego Spotkania Menedżerów Służby Zdrowia w Lublinie

EIB Partnerem Regionalnego Spotkania Menedżerów Służby Zdrowia w Łodzi

EIB Partnerem Regionalnego Spotkania Menedżerów Służby Zdrowia w Poznaniu

EIB Partnerem merytorycznym VIII Forum Rynku Zdrowia

Sprawdzone rozwiązania dla sektora ochrony zdrowia

Ubezpieczenia medyczne: do jakiego modelu zmierzamy?
Potrzeba wiedzy i woli - Tomasz Kaniewski w relacji z Forum Rynku Zdrowia, Rynek Zdrowia nr 11/2012

Regulacje dotyczące ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych - sporo niejasności
Izabela Tatulińska - EIB SA dla Rynku Zdrowia

OC lekarzy i jej ubezpieczenie
EIB o ubezpieczeniu OC lekarzy na konferencji IMP