left image
right image
POJAZDY
Ubezpieczenia pojazdów w różnym zakresie dotyczą wszystkich przedsiębiorstw. Dla przewoźników stanowią jednak bardzo istotny składnik kosztów działalności, który wpływa bezpośrednio na wynik finansowy całej firmy. Dlatego Klientom posiadającym duże floty proponujemy specjalistyczne programy ubezpieczenia, uwzględniające rozwiązania prewencyjne, przekładające się na koszt ochrony.

Z naszych doświadczeń wynika, iż elementem o kluczowym znaczeniu jest przeprowadzenie u Klienta analizy najczęstszych przyczyn szkód oraz wprowadzenie mechanizmów pozwalających na ich bieżącą kontrolę. Dzięki temu możliwe staje się  wskazanie pewnych prawidłowości w zaistniałych scenariuszach szkodowych, które następnie można wyeliminować poprzez odpowiednio zbudowany regulamin bezpieczeństwa obowiązujący wszystkich pracowników. Pomoc w tym zakresie zapewniają również firmy informatyczne i ich zintegrowane systemy rejestrowania sposobu jazdy.

zobacz więcej

Piotr Podborny

Piotr Podborny
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB

+48 56 669 34 22
piotr.podborny@eib.com.pl

 

Case Study

Ubezpieczenie Aerocasco śmigłowca użytkowanego na potrzeby przedsiębiorstwa

Flota komunikacyjna z problemem wysokiej szkodowości

 

Publikacje

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia przewoźników
Łukasz Zoń, dyrektor Departamentu Prawnego EIB dla Rynku Kolejowego