left image
right image
REASEKURACJA
Reasekuracja to ubezpieczenie zakładu ubezpieczeń. W ramach tej umowy ubezpieczyciel przekazuje odpłatnie (ceduje) innemu zakładowi ubezpieczeń lub reasekuratorowi część swojego ryzyka, a ten zobowiązuje się do pokrycia uzgodnionej części odszkodowania należnego Klientowi.

Przesłankami do poszukania pokrycia reasekuracyjnego na globalnym rynku ubezpieczeniowym są m.in. brak oferty ubezpieczenia danego Klienta z uwagi na specyfikę ryzyka lub skalę prowadzonej przez niego działalności, oferowanie przez polski rynek ubezpieczeniowy wąskiego zakresu ochrony lub wygórowany koszt polisy. Dzięki działaniom EIB w zakresie reasekuracji wielu naszych największych Klientów może korzystać z rozwiązań standardowo dla nich niedostępnych

zobacz więcej

Michał Kiesiński

Michał Kiesiński
Dyrektor Departamentu Rozwoju EIB           Broker reasekuracyjny

+48 56 669 34 27
michal.kiesinski@eib.com.pl

Case Study

Dziesięcioletnia gwarancja usunięcia wad lub usterek

Aranżacja ubezpieczenia na rynku zagranicznym

Brak lokalnej oferty ubezpieczenia

Wysokie koszty ubezpieczenia