left image
right image
ŻYCIE
Bez względu na branżę oraz wielkość przedsiębiorstwa, czynnikiem decydującym o sukcesie firmy są pracownicy. Walka o najlepszych specjalistów odbywająca się dotąd przede wszystkim na polu płacowym przenosi się również w sferę świadczeń uzupełniających. Będąc wiodącym doradcą w zakresie ubezpieczeń osobowych wiemy w jaki sposób wykorzystać programy grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie do tworzenia realnej wartości dla pracowników.

Grupowe ubezpieczenia nie muszą oznaczać stosowania utartych schematów. Zaangażowanie do budowy programu doświadczonego doradcy umożliwia daleko idące ingerencje w stosowane powszechnie przez ubezpieczycieli definicje zdarzeń ubezpieczeniowych oraz katalogi wyłączeń odpowiedzialności.

zobacz więcej

Jerzy Gulik

Tomasz Kaniewski
Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie EIB

+48 56 669 34 58
tomasz.kaniewski@eib.com.pl

Case Study

Zamówienie publiczne na ubezpieczenie życiowe pracowników uniwersytetu

Postepowanie konkursowe na grupowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie zdrowotne pracowników spółki o rozproszonej strukturze organizacyjnej

Wspólne zamówienie publiczne na ubezpieczenia życiowe pracowników Grupy Kapitałowej

Wspólne zamówienie publiczne na ubezpieczenia życiowe pracowników Urzędu Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi