left image
right image
BRANŻE
Wiemy jak wymagające są branże, w których działają nasi Klienci. Wyzwaniom, które przed nimi stoją, mogą sprostać eksperci wyróżniający się kreatywnością i innowacyjnym podejściem do rozwiązywania ich problemów. Przekładamy indywidualne potrzeby obsługiwanych przez nas podmiotów na specjalistyczny język ubezpieczeń, w którym jesteśmy biegli.

Profesjonaliści zatrudnieni w EIB obsługują Klientów w ramach zespołów branżowych, w skład których wchodzą doświadczeni brokerzy i jednocześnie specjaliści z różnych dziedzin: radcy prawni, specjaliści ds. zamówień publicznych, inżynierowie, osoby odpowiedzialne za likwidację szkód. Dzięki temu nasi Partnerzy zyskują pewność, że na co dzień współpracują z osobami, które rozumieją charakter ponoszonego przez nich ryzyka i mówią ich językiem.