left image
right image
LICZBY
Doświadczenie i profesjonalizm EIB oraz zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci obrazują liczby, z których jesteśmy dumni.

500 000 000 000 zł - łączna wartość majątku Klientów EIB ubezpieczanego za naszym pośrednictwem;

11 600 000 000 zł - wartość największej ubezpieczanej przez EIB inwestycji - budowa 2 bloków 900 MW w Elektrowni Opole

316 600 000 zł - łączna kwota składki transferowanej przez EIB do zakładów ubezpieczeń;

225 000 000 zł - największe w historii polskich ubezpieczeń odszkodowanie wypłacone z zawartej za naszym pośrednictwem polisy w Elektrowni Turów;

100 000 - liczba uczestników tworzonych przez EIB grupowych programów ubezpieczeń pracowniczych;

43 000 - zlikwidowane za pośrednictwem EIB szkody w latach
2000 - 2016

1200 - przeprowadzone z naszym udziałem postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

700 - liczba naszych Klientów