left image
right image
LIKWIDACJE
SZKÓD
Najważniejszym sprawdzianem jakości naszej pracy jest moment wydarzenia się szkody. Zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie na każdym etapie jej likwidacji, poczynając od zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń a na wypłacie odszkodowania w satysfakcjonującej Klienta wysokości kończąc.

Aktywnie włączając się w proces dochodzenia odszkodowania uczestniczymy w oględzinach dużych i skomplikowanych szkód, udzielamy pomocy w kompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz formułowaniu roszczenia, opiniujemy wnioski Ubezpieczyciela, jak również sporządzamy odwołania od niekorzystnych dla naszych Klientów decyzji w przedmiocie wysokości lub odmowy wypłaty odszkodowania. W sytuacjach spornych podejmujemy się negocjowania z Ubezpieczycielem przy udziale naszych Klientów warunków ugody.  

Naszą pracę aktywnie wspiera informatyczny system EIB IMS®.

zobacz więcej

Tomasz Lewicki

Tomasz Lewicki
Kierownik Biura Rewizji GE EIB

+48 56 669 34 67
tomasz.lewicki@eib.com.pl

Case Study

Wycofanie z rynku wadliwego produktu spożywczego

Analiza odpowiedzialności klienta za wadliwy produkt

Największa szkoda awaryjna w historii Kopalni odkrywkowej

Pożar instalacji podawania biomasy

Rozległe zalanie pola wydobywczego Kopalni odkrywkowej w wyniku deszczu nawalnego