left image
right image
MASZYNY
I URZĄDZENIA
Według światowych statystyk, ryzyko awaryjne stanowi przyczynę ok. 80% dużych szkód w przemyśle, dlatego prace nad jego właściwą ochroną wymagają doświadczenia i wiedzy. Każdy detal polisy awaryjnej może być decydujący w przypadku wystąpienia zdarzenia. Wdrożone przez specjalistów EIB rozwiązania sprawdzają się w praktyce.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, zbudowanym na bazie systemu od wszystkich ryzyk („all risks”), którego standard w Polsce oparty jest na warunkach jednego z największych reasekuratorów na świecie. Kompleksowym rozwiązaniem dla dużych Klientów przemysłowych jest wiązanie ubezpieczenia chroniącego szkody materialne z polisą pokrywającą straty spowodowane przerwami lub ograniczeniem produkcji na skutek szkody awaryjnej. EIB w pracach nad polisą awaryjną skupia się m.in. na konieczności wyodrębnienia funkcjonalnego ciągu produkcyjnego.

zobacz więcej

Jakub Szankin

Jakub Szankin
Z-ca Dyrektora Biura Ubezpieczeń EIB

+48 56 669 34 21
jakub.szankin@eib.com.pl

Case Study

Największa szkoda awaryjna w historii Kopalni odkrywkowej

Poprawa efektywności polisy awaryjnej