left image
right image
MISJA
I WARTOŚCI
Misją EIB jest profesjonalne i kompleksowe doradztwo w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem na każdym etapie współpracy z Klientem oraz indywidualne podejście do jego potrzeb. Nasi brokerzy zachowują najwyższe standardy etyczne w biznesie. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientom poprzez optymalne warunki ochrony ubezpieczeniowej.

W naszej pracy kierujemy się następującymi zasadami:

  • zawsze stoimy po stronie naszych Klientów,
  • negocjujemy optymalne warunki pod względem ceny i zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
  • pracujemy zespołowo,
  • ponosimy pełną odpowiedzialność za nasze doradztwo.

Jesteśmy w pełni świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności. Fakt, że opracowujemy i wdrażamy rozwiązania służące zabezpieczeniu majątku naszych Klientów o łącznej wartości około 500 mld zł, nakłada na nas szczególną odpowiedzialność. Aby sprostać tym wymaganiom stale podnosimy jakość świadczonej pracy. Dążymy do kompleksowego zaspokojenia potrzeb naszych Partnerów, dostosowując zakres świadczonych usług do dynamicznie zmieniających się realiów ekonomicznych i prawnych.