left image
right image
NOWE
TECHNOLOGIE
W dobie rozwoju nowych technologii zdarzenia takie jak utrata danych, wyciek informacji, niewłaściwe działanie wdrożonego oprogramowania, naruszenie praw własności intelektualnej, przerwy w działalności przedsiębiorstwa spowodowane awarią systemu, stanowią wyzwanie dla specjalistów rynku ubezpieczeniowego.

Zagrożeniem na które najbardziej narażone są podmioty branży IT, jest wyrządzenie swoim kontrahentom lub osobom trzecim szkody w postaci tzw. czystej straty finansowej, czyli szkody nie polegającej na uszkodzeniu mienia lub spowodowaniu utraty życiu/zdrowia człowieka. Do tej kategorii należą m.in. koszty i straty wywołane przez błąd systemu informatycznego. Standardowo tego rodzaju ryzyko wyłączone jest z ochrony ubezpieczeniowej. Wyzwanie stanowi również asekuracja ryzyk związanych z działaniem wirusów komputerowych, włamaniem do systemu, cyberhakingiem, które mogą powodować przerwy w działaniu systemu skutkujące utratą przychodów oraz koniecznością odtworzenia utraconych danych.

zobacz więcej

Mateusz Bartoszcze

Mateusz Bartoszcze
Z-ca Dyrektora Oddziału Kraków EIB       Radca Prawny

+48 12 627 34 11
mateusz.bartoszcze@eib.com.pl