left image
right image
OCHRONA
ZDROWIA
Pamiętamy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Naszym Klientom z sektora ochrony zdrowia mamy do zaoferowania rozwiązania wykraczające poza prosty transfer ryzyka na ubezpieczyciela. Stawiamy na identyfikację i monitoring zagrożeń oraz prewencję.

Proces zarządzania ryzykiem w Szpitalach ze swej natury powinien być działaniem ciągłym i kompleksowym. Tylko systemowe podejście do problemu występowania zdarzeń niepożądanych, stanowiących źródło roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w kilkuletniej perspektywie może przynieść placówce wymierne korzyści finansowe. Identyfikacja źródeł zagrożenia, ich monitorowanie oraz wprowadzanie odpowiednich działań naprawczych przekładają się na ograniczenie liczby i wysokości roszczeń składanych przez poszkodowanych. Naszym Klientom proponujemy nowatorskie rozwiązanie na rynku usług brokerskich - system Ewidencji Zdarzeń Medycznych i Niepożądanych.

zobacz więcej

Izabela Tatulińska

Izabela Tatulińska
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Medycznych EIB

+48 56 669 34 48
izabela.tatulinska@eib.com.pl

Case Study

Określenie kryteriów oceny ofert

Publikacje

O ubezpieczeniu zdarzeń medycznych
O ubezpieczeniu zdarzeń medycznych Izabela Tatulińska Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych EIB SA dla Rynku Zdrowia o ubezpieczeniu zdarzeń medycznych

Jest czas, żeby na nowo przemyśleć sprawę polis od zdarzeń medycznych

Będzie mniej czasu na przygotowanie się do postępowań ws. zdarzeń medycznych

Ubezpieczenia szpitali: rozmawiamy o sądach, komisjach i coraz większych pieniądzach

Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych - obligatoryjne czy dobrowolne?
Wypowiedź Łukasza Zonia zanotowana podczas IX Forum Rynku Zdrowia.

EIB Partnerem Regionalnego Forum Rynku Zdrowia w Bydgoszczy

Szpitale wykupią ubezpieczenia od zdarzeń medycznych?

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych za okres 01.01.2012 r. – 28.02.2013 r.
EIB prezentuje sprawozdanie po dokonaniu analizy danych pochodzących od Rzecznika Praw Pacjenta oraz z poszczególnych Komisji Wojewódzkich

EIB partnerem Ogólnopolskiego Spotkania Menedżerów Ochrony Zdrowia w ramach V Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach
Łukasz Zoń o wybranych efektach działań komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

EIB Partnerem Regionalnego Spotkania Menedżerów Służby Zdrowia w Lublinie

EIB Partnerem Regionalnego Spotkania Menedżerów Służby Zdrowia w Łodzi

EIB Partnerem Regionalnego Spotkania Menedżerów Służby Zdrowia w Poznaniu

EIB Partnerem merytorycznym VIII Forum Rynku Zdrowia

Sprawdzone rozwiązania dla sektora ochrony zdrowia

Regulacje dotyczące ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych - sporo niejasności
Izabela Tatulińska - EIB SA dla Rynku Zdrowia

OC lekarzy i jej ubezpieczenie
EIB o ubezpieczeniu OC lekarzy na konferencji IMP

Ubezpieczenia medyczne: do jakiego modelu zmierzamy?
Potrzeba wiedzy i woli - Tomasz Kaniewski w relacji z Forum Rynku Zdrowia, Rynek Zdrowia nr 11/2012