left image
right image
UBEZPIECZENIA
OC
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest jednym z bardziej skomplikowanych produktów oferowanych na rynku ubezpieczeń. Wynika to ze specyfiki przedmiotu ubezpieczenia, którym jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego w stosunku do osób trzecich, co oznacza, iż uprawnionym do odszkodowania nie jest sam Ubezpieczony, ale osoba trzecia, której wyrządził on szkodę.

Rosnąca świadomość społeczeństwa, postępująca specjalizacja różnych branż oraz tendencja do zasądzania coraz wyższych odszkodowań powodują, że ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zyskują na znaczeniu. Właściwe skonstruowanie umowy w tym zakresie wymaga już nie tylko wiedzy cywilistycznej, ale i dogłębnej znajomości danej branży. Częste zmiany przepisów prawa, które poszerzają ochronę poszczególnych kategorii poszkodowanych, skutkują również coraz większą specjalizacją samych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

zobacz więcej

Łukasz Zoń

Łukasz Zoń
Dyrektor Departamentu Prawnego EIB
Radca Prawny

+48 56 669 34 10
lukasz.zon@eib.com.pl

Case Study

Ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych

Konsolidacja ubezpieczenia OC dla samorządu terytorialnego wraz z jednostkami pomocniczymi/budżetowymi

Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku - Bezpieczny Producent

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej banku w dobie rozwoju bankowości elektronicznej

Przygotowanie przez EIB nadwyżkowej polisy OC typu DIC / DIL dla podwykonawcy starającego się o duży kontrakt w branży budowlanej

Wycofanie z rynku wadliwego produktu spożywczego

Analiza odpowiedzialności klienta za wadliwy produkt

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

IPO - ubezpieczenie szczególnej odpowiedzialności

Publikacje

Ubezpieczenia lotnicze: nowe rozporządzenie - "stare" ubezpieczenie

Sprawdzone rozwiązania w ubezpieczeniu prospektu emisyjnego

OC lekarzy i jej ubezpieczenie
EIB o ubezpieczeniu OC lekarzy na konferencji IMP

Pułapki OC zawodowego
Ubezpieczenie OC zawodowej nie jest „łatwym” kawałkiem chleba. Przy konstrukcji i obsłudze takiej umowy na brokera czyha wiele zagrożeń.

(Nie)Ubezpieczenie prospektu emisyjnego może drogo kosztować
Michał Kiesiński dla Forbes