left image
right image
POPRAWA
EFEKTYWNOŚCI
Jednym z podstawowych zadań EIB w procesie zarządzania ryzykiem, jest wyraźne sprecyzowanie celu, jaki powinny realizować określone elementy programu ubezpieczenia.

Punktem wyjścia do realizacji tego zadania jest przeprowadzenie u Klienta audytu ubezpieczeniowego, na podstawie którego można sformułować wnioski co do jego obecnej sytuacji ubezpieczeniowej, wskazać obszary wymagające zmian oraz wspólnie nakreślić plan ich wprowadzenia.

Przedmiotem audytu są dotychczasowe umowy ubezpieczenia Klienta, a w szczególności takie ich elementy jak wybór przedmiotu ubezpieczenia, adekwatność sum ubezpieczenia do potencjalnego ryzyka, zastosowany system wypłaty odszkodowań oraz udziały własne w ryzyku, w stosunku do dotychczasowej szkodowości. Pozwala to ocenić dotychczasową efektywność polis w kontekście celu, jaki w założeniu mają pełnić.

zobacz więcej

Sławomir Domański

Sławomir Domański
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń EIB

+48 056 669 34 20
slawomir.domanski@eib.com.pl

Case Study

Rosnące koszty ubezpieczenia

Konsolidacja ubezpieczenia OC dla samorządu terytorialnego wraz z jednostkami pomocniczymi/budżetowymi

Poprawa efektywności polisy awaryjnej

 

Efektywne podejście