left image
right image
PRACA
EIB
Ludzie są największą wartością EIB. To ich wiedza, doświadczenie i kompetencje składają się na wartość tworzoną dla Klienta. Kariera w EIB oparta jest na wiedzy i dojrzałości biznesowej. Duży nacisk kładziemy na szkolenia i rozwój osobisty.

Jeżeli chcecie Państwo dołączyć do naszego zespołu i rozwinąć karierę prosimy o przesłanie CV opatrzonego zwyczajową klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych, zdjęcia oraz listu motywacyjnego na adres e-mailowy:

rekrutacja@eib.com.pl


Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.


Otrzymanie CV na powyższy adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez EIB SA zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Państwa danych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali swojego CV.