left image
right image
PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY
Specyfika przemysłu spożywczego wymaga wykorzystania w procesie ubezpieczenia innowacyjnych produktów gwarantujących pokrycie nie tylko strat w mieniu objętym szkodą (magazynach, maszynach), ale przede wszystkim strat finansowych przedsiębiorstwa.

Zapewniamy pomoc w aranżowaniu pokrycia dla szkód w środkach obrotowych wynikłych z przerwy w dostawie energii, pokrycia kosztów transportu mienia do zastępczych powierzchni produkcyjnych i magazynowych, szkód polegających na utracie/zniszczeniu towarów/produktów wskutek ich rozmrożenia, nie utrzymania wymaganej temperatury ich przechowywania lub awarii urządzeń chłodniczych czy grzewczych. Negocjując kształt programu ochrony zwracamy szczególną uwagę na element kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów. Wskazujemy jak wykorzystać ubezpieczenie, by sprostać rosnącym wobec dostawców wymaganiom sieci handlowych.

zobacz więcej

Tomasz Brzozowski

Tomasz Brzozowski
Dyrektor Koordynator ds. Ubezpieczeń Sektora Rolno- Spożywczego EIB

+48 22 559 14 91
tomasz.brzozowski@eib.com.pl

Case Study

Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku - Bezpieczny Producent

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przewozu płynnego ładunku

Wycofanie z rynku wadliwego produktu spożywczego

Analiza odpowiedzialności klienta za wadliwy produkt

Publikacje

Sprawdzone rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa.