left image
right image
REASEKURACJA
Jako profesjonalny broker ubezpieczeniowy poszukujemy najlepszej ochrony dla swojego Klienta bez ograniczeń geograficznych. EIB, jako jedyny broker w Polsce, reprezentuje organizacje Brokers Link Global Insurance Alliance oraz wyspecjalizowaną w branży energetycznej - EOS Risq. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych sytuacji, w których uruchomienie przez EIB kontaktów międzynarodowych umożliwiło naszym Klientom znalezienie właściwej asekuracji ryzyk.

Case Study

Aranżacja ubezpieczenia na rynku zagranicznym

Brak lokalnej oferty ubezpieczenia

Wysokie koszty ubezpieczenia