left image
right image
RISK
MANAGEMENT
Współpracujemy z naszymi Partnerami w szeroko rozumianym procesie zarządzania ryzykiem, w którym ubezpieczenia stanowią tylko jeden z elementów całości. Mając na uwadze identyfikację istniejących zagrożeń, EIB organizuje u swoich Klientów survey’e ubezpieczeniowe, podczas których inżynierowie ryzyka dokonują przeglądu stosowanych zabezpieczeń, wewnętrznych procedur, oceniają stan techniczny obiektów i ich narażenie na ryzyka zewnętrzne.

Efektem tych działań jest otrzymywany przez Klienta raport końcowy, który z jednej strony jest pomocny przy wycenie ryzyka ubezpieczeniowego, z drugiej wskazuje Klientowi słabe ogniwa w organizacji jego działalności, które mogą generować potencjalne zagrożenia. Świadczymy również usługi w zakresie wprowadzania rozwiązań ERM (Enterprise Risk Management), w tym w szczególności w zakresie korporacyjnych procedur ubezpieczeniowych.

zobacz więcej

Sławomir Domański

Patryk Beker
Z-ca Dyrektora Oddziału                     Warszawa EIB

+48 022 559 14 96
patryk.beker@eib.com.pl

Case Study

Specjalne rozwiązania ubezpieczeniowego dla sektora OZE

Efektywne podejście

Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku - Bezpieczny Producent

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej banku w dobie rozwoju bankowości elektronicznej

Katastrofa kolejowa - przygotowanie do zarządzania sytuacją kryzysową

Flota komunikacyjna z problemem wysokiej szkodowości

Publikacje

Ubezpieczenia w zarządzaniu ciągłością działania zakładów TPOK
Arleta Stanisławska oraz Mateusz Kita dla miesięcznika Nowa Energia

Ubezpieczenia w transporcie więcej niż ważne
Łukasz Zoń - Dyrektor Departamentu Prawnego EIB, Radca Prawny

KK 2016: Broker o ubezpieczeniach w kolejnictwie
Łukasz Zoń - Dyrektor Departamentu Prawnego EIB, Radca Prawny

Jak zabezpieczyć ryzykowną inwestycję?
Łukasz Zoń - Dyrektor Departamentu Prawnego EIB, Radca Prawny

Dlaczego przy dużych inwestycjach ważne są ubezpieczenia?
Michał Kiesiński Dyrektor Departamentu Rozwoju EIB SA dla Rynku Infrastruktury

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia przewoźników
Łukasz Zoń, dyrektor Departamentu Prawnego EIB dla Rynku Kolejowego

EIB dla Rzeczpospolita - Business Growth: Dostosować się do potrzeb

Rola brokera ubezpieczeniowego w tworzeniu polityki ubezpiecze-niowej i zarządzaniu ryzykiem w podmiotach konsolidowanych
Rafał Kaszubowski, Prezes Zarządu EIB dla WWW.WNP.PL

Skonsolidowane ryzyko nie musi być mniejsze
Rafał Kaszubowski, Prezes Zarządu EIB dla Forbes