left image
right image
SEKTOR
PRZEMYSŁOWY
Podstawowym instrumentem zarządzania ryzkiem w sektorze przemysłowym jest kompleksowy program ubezpieczenia. W zależności od specyfiki działalności firmy oraz występujących zagrożeń, do dyspozycji przedsiębiorcy pozostaje cały wachlarz produktów ubezpieczeniowych zabezpieczających jego zdolności produkcyjne (ubezpieczenia MB/MLOP, ME, CPM, EE), procesy inwestycyjne (ubezpieczenia CAR/EAR, ALOP, CARGO, MDSU, OC) oraz gospodarkę finansową (gwarancje, należności handlowe).

Programy ubezpieczeń budowane przez EIB są pochodną naszej wiedzy i wieloletnich doświadczeń. Obejmują one swoim zakresem m.in. ubezpieczenia:

  • katastroficzne,
  • budowlano-montażowe,
  • utraty zysku,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • komunikacyjne,
  • transportowe,
  • kredytu kupieckiego,
  • gwarancje,
  • zdrowotne,
  • grupowe ubezpieczenia na życie.

zobacz więcej

Katarzyna Darewska

Katarzyna Darewska
Radca Prawny EIB

+48 56 669 34 12
katarzyna.darewska@eib.com.pl

Publikacje

Metoda EIB postępowania na udziały w ryzyku
Tworzenie pooli koasekuracyjnych wpływa na konkurencję w przypadku dużych ryzyk, wymagających połączenia sił największych graczy. Metoda EIB postępowania na udziały w ryzyku stymuluje większą konkurencyjność przy kontraktowaniu w trybach zamówień publicznych.

Szacowanie wartości
Michał Kiesiński dla Miesięcznika Ubezpieczeniowego

 

Case Study

Efektywne podejście
Producent mebli skrzyniowych wykazywał rosnące koszty związane zabezpieczeniem i ubezpieczeniem przedsiębiorstwa.