left image
right image
SEKTOR
PUBLICZNY
Cechą charakterystyczną sektora finansów publicznych są szczególne zasady wydatkowania środków w oparciu o przepisy prawa i ustalone procedury. EIB jako doradca wielu podmiotów sektora finansów publicznych, doskonale porusza się w tych ramach. Tworzone przez nas programy ubezpieczenia cechują się rzetelnym i gospodarnym podejściem do wydatkowania środków na cele ubezpieczeniowe, przy zapewnieniu szerokiego zakresu ochrony.

Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania podmiotów publicznych ma ustawa Prawo zamówień publicznych. Posiadamy bogate doświadczenie nie tylko w prowadzeniu postępowań mających na  celu wyłonienie Ubezpieczyciela jednostki, lecz również w zakresie badania i określania warunków ubezpieczenia Wykonawców ubiegających się o inne udzielane przez Klienta zamówienia np. na roboty budowlane.

zobacz więcej

Piotr Podborny

Piotr Podborny
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB

+48 56 669 34 22
piotr.podborny@eib.com.pl

Case Study

Określenie kryteriów oceny ofert

Ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych

Konsolidacja ubezpieczenia OC dla samorządu terytorialnego wraz z jednostkami pomocniczymi/budżetowymi

Zabezpieczenie interesów gminy w związku z pełnieniem funkcji podmiotu ponoszącego koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Wspólne zamówienie publiczne na ubezpieczenia życiowe pracowników Urzędu Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi

Publikacje

Właściwe zabezpieczenie przedsięwzięć inwestycyjnych
Michał Kiesiński-Dyrektor Departamentu Rozwoju EIB SA

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym ITPOK
Hanna Rudolf- broker EIB SA dla Nowej Energii

Dobrze wybrać ubezpieczenie
Piotr Podborny- dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB

Inwestycje pod właściwą ochroną
Piotr Podborny- dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB

Dobrze ubezpieczyć majątek samorządowy
Ubezpieczyć majątek samorządowy - z pozoru proste zadanie w praktyce okazuje się nie lada wyzwaniem i wiąże się z koniecznością odpowiedzi na wiele trudnych pytań