left image
right image
SZCZEGÓLNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w sposób szczególny powiązane są ze sobą zagadnienia prawne i ubezpieczeniowe. Na powszechnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw dotyczące odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej poszczególnych podmiotów nakładają się postanowienia stron umowy ubezpieczenia. Dlatego właściwe zabezpieczenie interesów Klientów wymaga od brokera dużej wiedzy i doświadczenia.

Case Study

Ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych

Konsolidacja ubezpieczenia OC dla samorządu terytorialnego wraz z jednostkami pomocniczymi/budżetowymi

Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku - Bezpieczny Producent

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej banku w dobie rozwoju bankowości elektronicznej

Ubezpieczenie Aerocasco śmigłowca użytkowanego na potrzeby przedsiębiorstwa

Zabezpieczenie interesów gminy w związku z pełnieniem funkcji podmiotu ponoszącego koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

IPO - Ubezpieczenie szczególnej odpowiedzialności

Wycofanie z rynku wadliwego produktu spożywczego

Analiza odpowiedzialności klienta za wadliwy produkt