left image
right image
TRANSPORT
I LOGISTYKA
Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło na zwielokrotnienie liczby międzynarodowych przewozów drogowych wykonywanych przez polskich przewoźników. Wykorzystanie szansy na zdobycie korzystnych kontraktów związanych z transportem międzynarodowym wymaga jednak spełnienia wymogów formalno - prawnych, również w obszarze ubezpieczeń. Specjaliści EIB znają te wymogi oraz dbają o ich realizację w ramach ochrony ubezpieczeniowej.

Poza standardowym ryzykiem towarzyszącym branży transportowej i logistycznej, tj. utraty bądź uszkodzenia transportowanego towaru, pojawiają się nowe bardzo istotne obszary wymagające pokrycia ubezpieczeniowego. Związane są one przede wszystkim z przerwami lub zakłóceniami działalności Klienta oraz wydłużeniem procesu realizacji inwestycji na skutek uszkodzenia lub utraty mienia w transporcie. Rozwiązania proponowane przez EIB pozwalają na pokrycie również tego ryzyka.

zobacz więcej

Bartosz Tokarski

Bartosz Tokarski
Manager ds. Klientów Strategicznych EIB      

+48 56 669 34 31
bartosz.tokarski@eib.com.pl

Case Study

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie Aerocasco śmigłowca użytkowanego na potrzeby przedsiębiorstwa

Flota komunikacyjna z problemem wysokiej szkodowości

Publikacje

Ubezpieczenia w transporcie więcej niż ważne
Łukasz Zoń - Dyrektor Departamentu Prawnego EIB, Radca Prawny

KK 2016: Broker o ubezpieczeniach w kolejnictwie
Łukasz Zoń - Dyrektor Departamentu Prawnego EIB, Radca Prawny

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia przewoźników
Łukasz Zoń, dyrektor Departamentu Prawnego EIB dla Rynku Kolejowego

Ubezpieczenia lotnicze: nowe rozporządzenie - "stare" ubezpieczenie

Sprawdzone rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa