left image
right image
USŁUGI
Najważniejszym elementem usługi brokerskiej jest doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia dostosowanej do potrzeb Klienta, poprzedzone wnikliwą analizą ryzyka, zbudowaniem programu ubezpieczenia i zbadaniem rynku. Nieustanne dążenie EIB do podnoszenia jakości świadczonych usług i poszerzania ich zakresu spowodowały jednak, iż obecnie nasza rola w relacjach z Klientami wykracza znacznie poza te ramy.

Dla naszych Partnerów jesteśmy doradcą i ekspertem z obszaru ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, który nie tylko buduje i wdraża program ubezpieczenia, ale również opracowuje potencjalne scenariusze szkodowe, tworzy procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych, opiniuje zapisy kontraktów oraz reprezentuje swoich partnerów w sporach z zakładami ubezpieczeń na etapie przedsądowym.

Współpraca z EIB gwarantuje m.in.:

  • zbudowanie i wdrożenie optymalnego pod kątem zakresu pokrycia i kosztu ochrony programu ubezpieczenia,
  • efektywne zarządzanie ryzykiem,
  • sprawne procedowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • szybką likwidację szkód i wypłatę należnego odszkodowania,
  • skuteczne dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym,
  • fachowe doradztwo prawno-ubezpieczeniowe,
  • szkolenia dostosowane do bieżących potrzeb Klienta.