left image
right image
UTRATA
ZYSKU
Zdarzenia losowe takie jak pożar, powódź czy awaria maszyny generują nie tylko szkody polegające na konieczności poniesienia wydatków na naprawę czy zastąpienie uszkodzonego mienia. Taki wypadek ubezpieczeniowy może spowodować również bardzo poważne zakłócenia w działalności przedsiębiorstwa, uniemożliwiając produkcję towarów czy też świadczenie usług.

Po poważnej szkodzie w mieniu, przedsiębiorstwo, które nie posiada ubezpieczenia utraty zysku, nie ma praktycznie szans na przetrwanie. Przedsiębiorca nie ponosi wprawdzie kosztów zmiennych działalności, a więc zależnych od poziomu produkcji (np. surowce, materiały, energia itp.), ale musi nadal ponosić koszty stałe związane np. z wynagrodzeniami pracowników czy też amortyzacją. W wyniku szkody nie wypracowuje także planowanego zysku. W takiej sytuacji uzyskanie od ubezpieczyciela odszkodowania za utracony czy też uszkodzony składnik majątku może nie wystarczyć. Właściciel „nie zdąży” go naprawić czy też zastąpić, gdyż przy braku przychodów, nie będzie go stać na ponoszenie kosztów stałych, co w konsekwencji może doprowadzić do bankructwa. Dlatego też ubezpieczenia utraconego zysku są uzupełnieniem ochrony udzielanej w ramach ubezpieczenia majątkowego.

zobacz więcej

Wojciech Radyński

Wojciech Radyński
Dyrektor Przedstawicielstwa Wrocław EIB Radca Prawny

+48 713 329 650
wojciech.radynski@eib.com.pl

Case Study

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku - Bezpieczny Producent

Pożar instalacji podawania biomasy

Publikacje

Energetyka nadal się ubezpiecza
Spółki sektora elektroenergetycznego nie rezygnują z ubezpieczeń majątku i pewności przychodów

Ryzyko można wyeliminować
Łukasz Zoń dla Rzeczpospolitej

Business Interruption – standard dobry dla wszystkich?
Stanisław Friedel Wiceprezes Zarządu EIB SA dla Forbes

Łukasz Zoń Dyrektor Biura Prawnego EIB SA zabiera głos w dyskusji
Na ocenę ryzyka w BI składają się dwa etapy. Pierwszy jest stosunkowo prosty, za to drugi – bardziej skomplikowany