left image
right image
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE
Posiadamy unikalne na polskim rynku doświadczenie w kontraktowaniu usług ubezpieczeniowych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dotychczas przeprowadziliśmy kilkaset przetargów w roli pełnomocnika Zamawiającego, członka Komisji Przetargowej lub biegłego. Na co dzień opiniujemy istotne kwestie w prowadzonych z naszym udziałem postepowaniach. W imieniu naszych Klientów występujemy również przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Case Study

Określenie kryteriów oceny ofert

Ubezpieczenie budowy nowego bloku gazowego w trybie zamówień publicznych

Wspólne zamówienie publiczne na ubezpieczenia życiowe pracowników grupy kapitałowej

Wspólne zamówienie publiczne na ubezpieczenia życiowe pracowników urzędu miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi

Publikacje

Metoda EIB postępowania na udziały w ryzyku
Tworzenie pooli koasekuracyjnych wpływa na konkurencję w przypadku dużych ryzyk, wymagających połączenia sił największych graczy. Metoda EIB postępowania na udziały w ryzyku stymuluje większą konkurencyjność przy kontraktowaniu w trybach zamówień publicznych.