left image
right image
ZARZĄD

W skład dwuosobowego Zarządu EIB wchodzą:

Rafał Kaszubowski – Prezes Zarządu

Stanisław Friedel – Wiceprezes Zarządu

image 
Rafał Kaszubowski - od początku kariery zawodowej związany z EIB. Uprawnienia brokerskie uzyskał w 1997 r. Prezes Zarządu EIB od 2004 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego UMK i ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 2003-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Etyki Zawodowej Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Wiceprezes Stowarzyszenia od 2004 r. Autor i współautor wielu programów ubezpieczenia czołowych polskich przedsiębiorstw.

Stanisław Friedel - w EIB od 1998 r. jako Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Finansowych. Uprawnienia brokerskie uzyskał w 1998 r. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od kilku lat przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. W EIB nadzoruje prace Biura Ubezpieczeń na Życie.  Autor i  współautor grupowych programów ubezpieczenia na życie w największych polskich przedsiębiorstwach.