left image
right image
ZAWIERANIE
UBEZPIECZEŃ
Podstawowym obowiązkiem brokera jest zbudowanie dobrego programu ubezpieczenia, w ramach którego ochroną objęte zostają kluczowe obszary działalności Klienta. Mając to na uwadze EIB szczególne znaczenie nadaje czynnościom przygotowawczym do zawarcia umowy ubezpieczenia, polegającym na trafnej identyfikacji ryzyk oraz określenia zakresu ich pokrycia.

Poza standardowym ryzykiem towarzyszącym branży transportowej i logistycznej, tj. utraty bądź uszkodzenia transportowanego towaru, pojawiają się nowe bardzo istotne obszary wymagające pokrycia ubezpieczeniowego. Związane są one przede wszystkim z przerwami lub zakłóceniami działalności Klienta oraz wydłużeniem procesu realizacji inwestycji na skutek uszkodzenia lub utraty mienia w transporcie. Rozwiązania proponowane przez EIB pozwalają na pokrycie również tego ryzyka.

zobacz więcej

Bartosz Tokarski

Bartosz Tokarski
Manager ds. Klientów Strategicznych EIB      

+48 56 669 34 31
bartosz.tokarski@eib.com.pl

Case Study

Ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie Aerocasco śmigłowca użytkowanego na potrzeby przedsiębiorstwa

Flota komunikacyjna z problemem wysokiej szkodowości

Publikacje

Ubezpieczenia w zarządzaniu ciągłością działania zakładów TPOK
Arleta Stanisławska oraz Mateusz Kita dla miesięcznika Nowa Energia

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia przewoźników
Łukasz Zoń, dyrektor Departamentu Prawnego EIB dla Rynku Kolejowego

Ubezpieczenia lotnicze: nowe rozporządzenie - "stare" ubezpieczenie

Sprawdzone rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa