left image
right image
ZESPÓŁ
Największym kapitałem naszej firmy są ludzie. To ich wiedza i doświadczenie oraz sposób w jaki budują zaufanie Klientów stanowią o sile naszej marki. Pracujemy zgodnie z zasadami pełnego zaangażowania i pełnej odpowiedzialności. Wychodzimy z założenia, że praca zespołowa przynosi najlepsze efekty. Aby to osiągnąć konieczny jest brak rywalizacji wewnętrznej i dzielenie się wiedzą.

EIB zatrudnia ponad 140 osób, z czego 100 to brokerzy - specjaliści od wielu ryzyk ubezpieczeniowych - posiadający uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich. Zatrudniamy na wyłączność 10 radców prawnych.

Różnorodność profili wykształcenia – od prawników i ekonomistów po inżynierów - pozwala nam tworzyć do obsługi naszych Klientów  interdyscyplinarne zespoły specjalistów, w ramach których następuje szybka wymiana wiedzy i doświadczenia.

zobacz więcej