left image
right image
LIKWIDACJE
SZKÓD
Wystąpienie u Klienta szkody zawsze jest dla brokera sprawdzianem. Zweryfikowana zostaje jego praca wykonana na etapie zawierania umowy ubezpieczenia oraz powierzona nadzieja na szybką wypłatę odszkodowania. EIB wyszło z tej weryfikacji zwycięsko wiele tysięcy razy. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w której skala wyzwania była wyjątkowo duża, a ocena wystawiona przez Klienta – bardzo wysoka.

Case Study

Specjalne rozwiązania ubezpieczeniowego dla sektora OZE

Wycofanie z rynku wadliwego produktu spożywczego

Analiza odpowiedzialności klienta za wadliwy produkt

Najwieksza szkoda awaryjna w historii Kopalni odkrywowej

Rozległe zalanie pola wydobywczego Kopalni odkrywkowej w wyniku deszczu nawalnego

Pożar instalacji podawania biomasy