left image
right image
RISK
MANAGEMENT
EIB pełni dla swoich Klientów nie tylko funkcję brokera ubezpieczeniowego, ale również doradza im w szeroko pojętym zarządzaniu ryzykiem. Stawiamy na kompleksowy charakter oferowanej usługi. Poniżej przedstawiamy przykłady naszej pracy.

Case Study

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa

Rosnące koszty ubezpieczenia

Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku - Bezpieczny Producent

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej banku w dobie rozwoju bankowości elektronicznej

Flota komunikacyjna z problemem wysokiej szkodowości

Katastrofa kolejowa - przygotowanie do zarządzania sytuacją kryzysową