Polityka plików Cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Polityki Plików Cookies
Akceptuję

menu

Broker

Strona Główna / EIB / Broker

Celem nadrzędnym EIB jest zdobycie zaufania i lojalności Klientów. Dlatego marka EIB jest kojarzona z najwyższą jakością i bezpieczeństwem świadczonych usług.


Działalność brokerów ubezpieczeniowych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jednolity Dz.U.2016.2077).

Określa ona czynności brokerskie, czyli czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na:

  • - zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia
  • - wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie
  • - organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Zawód brokera ubezpieczeniowego legitymuje się wszystkimi cechami zawodu zaufania publicznego. Podwyższona staranność, nieposzlakowana opinia i wysoka kultura biznesowa są bezwzględnymi wymogami wykonywania praktyki doradcy ubezpieczeniowego.

Działalność brokerska podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Z jej prowadzeniem związane są szczególne wymogi, m. in. obowiązek zachowania tajemnicy, którego zakres porównywalny jest z tajemnicą bankową. Broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego przy pomocy osób fizycznych, których merytoryczne predyspozycje weryfikowane są przed państwową Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) z tytułu szkód wyrządzonych swoim Klientom w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej. Ustawodawca obecnie nakłada na niezależnych pośredników ubezpieczeniowych obowiązek posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną wielokrotnie wyższą od wymaganych w przypadku obowiązkowych polis innych zawodów zaufania publicznego, m.in. radców prawnych czy adwokatów. Jest to kolejny element zapewniający bezpieczeństwo Klientom korzystającym z usług doradcy ubezpieczeniowego. EIB jako broker ubezpieczeniowy posiada polisę odpowiedzialności cywilnej z jedną z najwyższych na rynku sum gwarancyjnych w wysokości ponad 50 mln Euro.Kontakt

Strona Główna/ Kontakt

Wyślij wiadomość


Centrala Toruń
87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 21
Tel. +48 56 669 34 00
Fax. +48 56 669 34 09
mail: eib@eib.com.pl
Oddział Katowice
40-129 Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów 11
Tel. +48 32 258 37 50
Fax. +48 56 669 34 09
mail: katowice@eib.com.pl
Oddział Kraków
31-527 Kraków
ul. Supniewskiego 9
Tel. +48 12 627 34 00
Fax. +48 56 669 34 09
mail: krakow@eib.com.pl
Oddział Rzeszów
35-307 Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
Tel. +48 17 862 66 28
Fax. +48 56 669 34 09
mail: rzeszow@eib.com.pl
Oddział Warszawa
00-722 Warszawa
ul. Podchorążych 39a lok 3
Tel. +48 22 559 14 60
Fax. +48 56 669 34 09
mail: warszawa@eib.com.pl
Oddział Wrocław
53-203 Wrocław
Al. Gen. Józefa Hallera 92/18
Tel. +48 71 332 96 67
Fax. +48 56 669 34 09
mail: wroclaw@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Bydgoszcz
85-231 Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 lok. 121
Tel. +48 52 523 90 77
Fax. +48 56 669 34 09
mail: bydgoszcz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Gdynia
81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43 lok. 205
Tel. +48 58 620 62 69
Fax. +48 56 669 34 09
mail: gdynia@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Włocławek
87-800 Włocławek
ul. Targowa 7
Tel. +48 54 231 15 36
Fax. +48 56 669 34 09
mail: wloclawek@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Sieradz
98-200 Sieradz
ul. Wojska Polskiego 102
Tel. +48 69 703 04 32
Fax. +48 56 669 34 09
mail: sieradz@eib.com.pl