Polityka plików Cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
Niedokonanie zmian ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Polityki Plików Cookies
Akceptuję

menu

Dobrze jest pamiętać o rozszerzeniu OC za podwykonawców

| Mariusz Żurawski, Manager, Biuro Ubezpieczeń Klientów Strategicznych EIB SA, Radca Prawny

EIB | Ubezpieczenia dla wymagających


By polisa wykonawcy mogła go ochronić przed skutkami finansowymi roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców, musi zgłosić do ubezpieczenia także rodzaj działalności, jaki jest zlecany podmiotowi trzeciemu. Przyjmując hipotetycznie, że zlecenie dotyczy czynności, do których wykonania wykonawca nie posiada własnych kompetencji (odpowiedniego personelu, sprzętu itp.), to pomimo tego jego polisa powinna jako ubezpieczony wskazywać także ten zakres prac. W innym wypadku ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić wypłaty odszkodowania, argumentując, że nie jest on częścią umowy ubezpieczenia.

Co do zasady, większość towarzystw w ramach ubezpieczenia OC ogólnej działalności dla firm uwzględnia również odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podwykonawców. Wybierając polisę, należy dokładnie sprawdzić zakres ochrony, ponieważ może jednak się okazać, że konieczne jest wykupienie odpowiedniego rozszerzenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku ubezpieczeń OC zawodowej. W tym typie polis rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o działalność zawodową często następuje na podstawie dodatkowej klauzuli. Należy zatem dokładnie przeanalizować relację pomiędzy postanowieniami ogólnymi a wprowadzonymi klauzulą, żeby mieć pewność, że ochrona obejmuje też skutki działań podwykonawców.

Podstawą jest jednak ustalenie odpowiedzialności i tu wszystkie umowy ubezpieczenia odwołują się do zasad zapisanych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku szkód wyrządzonych zleceniodawcy, a spowodowanych niewywiązaniem się wykonawcy z postanowień umowy, wykonawca odpowiada za nie zawsze, jak za działania własne. Zasadę taką ustanawia art. 474 k.c. W takiej sytuacji wykonawca musi przyjąć odpowiedzialność, licząc na ewentualne późniejsze rozliczenie z podwykonawcą.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku deliktów, czyli zdarzeń (mogących mieć postać działania lub zaniechania) powodujących szkody.

Można sobie postawić pytanie z czyjego ubezpieczenia OC (lub czyjej kieszeni, w przypadku braku polisy) zostaną pokryte roszczenia w przypadku wystąpienia takiej szkody. Jeśli przedsiębiorca odpowiada na zasadzie ryzyka (art. 435 k.c.), to może się zwolnić z odpowiedzialności tylko w przypadku, gdy:

1. winnym zdarzenia był wyłącznie sam poszkodowany,

2. szkoda powstała wyłącznie z winy osoby trzeciej (wyłączając podwykonawcę, wtedy jak w przypadku zasady ryzyka, wina jest po stronie wykonawcy) lub

3. wystąpiła tzw. siła wyższa.

Z kolei, jeśli analizujemy zdarzenie z punktu widzenia zasady winy (art. 415 k.c.), zastosowanie mają odpowiednio art. 429 k.c. w przypadku podwykonawstwa określonej części prac jako całości i art. 430 k.c. w przypadku korzystania ze zleceniobiorców, których pracą wykonawca bezpośrednio kieruje. W pierwszym wykonawca odpowiada za szkodę, chyba że wykaże, że zlecenia powierzył sprawdzonemu profesjonaliście, czyli specjaliście o odpowiednim doświadczeniu oraz jeśli nie popełniono błędu w wyborze partnera biznesowego. Natomiast, jeśli mamy do czynienia z kontraktem, umową zlecenia realizowaną pod bezpośrednim kierownictwem wykonawcy, to może się on zwolnić z obowiązku wypłaty odszkodowania tylko w przypadku, gdy wykaże, że szkoda została wyrządzona w wyniku czynności niezwiązanych z wykonaniem umowy z wykonawcą.

Obydwa wymienione przypadki korzystają z tego samego mechanizmu, który zakłada, że wykonawca (powierzający wykonanie czynności) odpowiada za szkody spowodowane przez swoich podwykonawców, o ile nie wykaże zajścia przesłanek uwalniających go od niej. Musi zatem w tym zakresie podjąć określoną aktywność.

Jak widać, istnieje sporo niuansów, które trzeba brać pod uwagę, określając, kto ostatecznie ponosi odpowiedzialność. Dlatego likwidatorzy szkód dokładnie analizują wszystkie zdarzenia i podchodzą do każdej sytuacji indywidualnie, sprawdzając wszystkie okoliczności.


Fragment wypowiedzi ukazał się w artykule "Zabezpiecz się na wypadek szkód podwykonawców": https://www.pb.pl/zabezpiecz-sie-na-wypadek-szkod-podwykonawcow-1115164

 


Zespół EIB
Mariusz Żurawski
Manager, Biuro Ubezpieczeń Klientów Strategicznych EIB SA
Kontakt tel.
+48 (56) 669 34 23
+48 (56) 669 34 00

Kontakt

Strona Główna/ Kontakt

Wyślij wiadomość


Centrala Toruń
87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 21
Tel. +48 56 669 34 00
Fax. +48 56 669 34 09
mail: eib@eib.com.pl
Oddział Katowice
40-129 Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów 11
Tel. +48 32 258 37 50
Fax. +48 56 669 34 09
mail: katowice@eib.com.pl
Oddział Kraków
31-527 Kraków
ul. Supniewskiego 9
Tel. +48 12 627 34 00
Fax. +48 56 669 34 09
mail: krakow@eib.com.pl
Oddział Rzeszów
35-307 Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
Tel. +48 17 862 66 28
Fax. +48 56 669 34 09
mail: rzeszow@eib.com.pl
Oddział Warszawa
00-722 Warszawa
ul. Podchorążych 39a lok 3
Tel. +48 22 559 14 60
Fax. +48 56 669 34 09
mail: warszawa@eib.com.pl
Oddział Wrocław
53-203 Wrocław
Al. Gen. Józefa Hallera 92/18
Tel. +48 71 332 96 67
Fax. +48 56 669 34 09
mail: wroclaw@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Bydgoszcz
85-231 Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 lok. 121
Tel. +48 52 523 90 77
Fax. +48 56 669 34 09
mail: bydgoszcz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Gdynia
81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43 lok. 205
Tel. +48 58 620 62 69
Fax. +48 56 669 34 09
mail: gdynia@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Włocławek
87-800 Włocławek
ul. Targowa 7
Tel. +48 54 231 15 36
Fax. +48 56 669 34 09
mail: wloclawek@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Sieradz
98-200 Sieradz
ul. Wojska Polskiego 102
Tel. +48 69 703 04 32
Fax. +48 56 669 34 09
mail: sieradz@eib.com.pl