Polityka plików Cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
Niedokonanie zmian ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Polityki Plików Cookies
Akceptuję

menu

Prowadzenie postępowań przetargowych na ubezpieczenie życiowe w trudnych warunkach rynkowych

| Pierwszym krokiem było przeanalizowanie wszystkich aktualnie funkcjonujących programów ubezpieczeniowych zawartych przy udziale EIB w drodze postępowań publicznych, pod kątem generowanej szkodowości.

EIB | Ubezpieczenia dla wymagających


Wyzwanie:

Rynek ubezpieczeń na życie podlega procesom, które powodują następowanie po sobie okresów „miękkiego” i „twardego” rynku. Miękki rynek, charakteryzujący się m.in. nasiloną konkurencją, umożliwia uzyskiwanie ofertatrakcyjnych dla osób ubezpieczonych pod kątem kosztu i zakresu ochrony. W sytuacji, gdy koniec okresu ubezpieczenia przypada w czasie występowania „twardego” rynku, najkorzystniejszym wyjściem jest zwykle przedłużenie programu z dotychczasowym oferentem na dotychczasowych warunkach. Umowy zawarte w drodze postępowań publicznych nie mogą zostać w taki automatyczny sposób przedłużone.. Dlatego przed rozpoczęciem kolejnych postępowań publicznych na ubezpieczenia życiowe Klientów EIB podjęliśmy działania w celu opracowania rozwiązań pozwalających uzyskać atrakcyjne warunki pomimo niekorzystnego otoczenia rynkowego.

Działania EIB:

Pierwszym krokiem było przeanalizowanie wszystkich aktualnie funkcjonujących programów ubezpieczeniowych zawartych przy udziale EIB w drodze postępowań publicznych, pod kątem generowanej szkodowości. Wnioski sformułowane na podstawie dokonanego badania zostały następnie omówione z przedstawicielami ubezpieczycieli, celem oznaczenia obszarów wymagających zastosowania rozwiązań mogących obniżyć szkodowość.. Zastosowane zmiany dotyczyły ograniczenia ryzyka nadużyć ze strony ubezpieczonych, które ze szczególnym natężeniem występują w pierwszym okresie wdrożenia nowego ubezpieczenia. Zidentyfikowano główne elementy programów, które skutkują koniecznością podniesienia cen przez zakład ubezpieczeń: swoboda ubezpieczania partnerów życiowych oraz pełna odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zdarzeń chorobowych osób, które po raz pierwszy przystępują do programu. Wielokrotnie decyzje o przystąpieniu do programu były podejmowane już po uzyskaniu przez pracownika wiedzy na temat pogarszającego się stanu zdrowia. W efekcie cały program ubezpieczenia dla załogi doznawał znacznego obciążenia z uwagi na wysokie wypłaty świadczeń.

Efekty:

W wyniku przeprowadzonych modyfikacji warunków odnawianych programów ubezpieczenia uzyskaliśmy wyniki często jeszcze korzystniejsze niż w poprzednich postępowaniach przetargowych. W większości postępowań poprawiony został zakres ochrony ubezpieczeniowej bez zmiany wysokości składki lub przy jej minimalnym spadku. Uszczelnienie programu, zabezpieczające przed możliwością nadużyć, obniżyło prognozowaną szkodowość nowych polis. Dzięki temu mogliśmy zaoferować pracownikom jeszcze korzystniejsze warunki ubezpieczenia.


Kontakt

Strona Główna/ Kontakt

Wyślij wiadomość


Centrala Toruń
87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 21
Tel. +48 (56) 669 34 00
Fax. +48 566 693 409
mail: eib@eib.com.pl
Oddział Katowice
40-129 Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów 11
Tel. +48 (32) 258 37 50
Fax. +48 566 693 409
mail: katowice@eib.com.pl
Oddział Kraków
31-527 Kraków
ul. Supniewskiego 9
Tel. +48 (12) 627 34 00
Fax. +48 566 693 409
mail: krakow@eib.com.pl
Oddział Rzeszów
35-307 Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
Tel. +48 (17) 862 66 28
Fax. +48 566 693 409
mail: rzeszow@eib.com.pl
Oddział Warszawa
00-722 Warszawa
ul. Podchorążych 39a lok 3
Tel. +48 (22) 559 14 60
Fax. +48 566 693 409
mail: warszawa@eib.com.pl
Oddział Wrocław
53-203 Wrocław
Al. Gen. Józefa Hallera 92/18
Tel. +48 (71) 332 96 67
Fax. +48 566 693 409
mail: wroclaw@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Bydgoszcz
85-079 Bydgoszcz
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 7
Tel. +48 (52) 523 90 77
Fax. +48 566 693 409
mail: bydgoszcz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Gdynia
81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43 lok. 205
Tel. +48 (58) 620 62 69
Fax. +48 566 693 409
mail: gdynia@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Włocławek
87-800 Włocławek
ul. Targowa 7
Tel. +48 (54) 231 15 36
Fax. +48 566 693 409
mail: wloclawek@eib.com.pl