Polityka plików Cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
Niedokonanie zmian ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Polityki Plików Cookies
Akceptuję

menu

Przygotowanie polityki ubezpieczeniowej dla procesów remontów i modernizacji

| Broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) z tytułu szkód wyrządzonych swoim Klientom w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej. Ustawodawca obecnie nakłada na niezależnych pośredników ubezpieczeniowych obowiązek posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną wielokrotnie wyższą od obowiązkowych polis innych zawodów zaufania publicznego m.in. radców prawnych czy adwokatów.

EIB | Ubezpieczenia dla wymagających


Wyzwanie:

W elektrowni ze względu na specyfikę eksploatowanych urządzeń energetycznych zachodzi potrzeba ciągłej realizacji zadań inwestycyjnych polegających na przeprowadzaniu remontów oraz modernizacji. Ze względu na dużą liczbę zadań i realizujących je wykonawców na terenie elektrowni, postanowiono wprowadzić jednolitą politykę ubezpieczeniową dla realizowanych inwestycji. Polityka przygotowana przez EIB uwzględniała zarówno zasady kontraktowania poszczególnych zadań jak i fakt, iż wykonawcy realizują je na majątku zakładu o znacznej wartości.

Działania EIB:

Ze względu na wielkość majątku i możliwą wielkość potencjalnych szkód EIB opracowało założenia dotyczące ubezpieczeń prowadzonych prac. Przyjęto, iż wszystkie prace zostaną ubezpieczone przez inwestora, natomiast wykonawcy będą musieli posiadać odpowiednie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Poszczególni wykonawcy zadań inwestycyjnych są wybierani w ramach postępowań przetargowych. EIB przygotowało dla inwestora szczegółowe zapisy do SIWZ na wybór wykonawców, zawierające wymagania dotyczące posiadania przez wykonawców polis ubezpieczenia OC. Wymagania te zostały zróżnicowane ze względu na wielkość i charakter poszczególnych zadań inwestycyjnych. Zawarliśmy także dla inwestora generalną polisę ubezpieczeń budowlano-montażowych, w ramach której ubezpieczone są wszystkie kontrakty realizowane na terenie elektrowni. Zakres ubezpieczenia został dostosowany do specyfiki posiadanego majątku i występujących zagrożeń. Po każdorazowym wyborze wykonawcy danej inwestycji, EIB weryfikuje polisy ubezpieczenia OC przedstawiane przez wykonawców.

Efekty:

Wszyscy wykonawcy realizujący kontrakty na terenie elektrowni posiadają odpowiednie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wszystkie kontrakty są objęte ochroną ubezpieczeniową dostosowaną do ich zakresu i specyfiki działania elektrowni. Zarówno realizowane prace jak i pozostały majątek elektrowni są odpowiednio chronione.


Kontakt

Strona Główna/ Kontakt

Wyślij wiadomość


Centrala Toruń
87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 21
Tel. +48 56 669 34 00
mail: eib@eib.com.pl
Oddział Katowice
40-129 Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów 11
Tel. +48 32 258 37 50
mail: katowice@eib.com.pl
Oddział Kraków
31-527 Kraków
ul. Supniewskiego 9
Tel. +48 12 627 34 00
mail: krakow@eib.com.pl
Oddział Rzeszów
35-307 Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
Tel. +48 17 862 66 28
mail: rzeszow@eib.com.pl
Oddział Warszawa
00-722 Warszawa
ul. Podchorążych 39a lok 3
Tel. +48 22 559 14 60
mail: warszawa@eib.com.pl
Oddział Wrocław
53-203 Wrocław
Al. Gen. Józefa Hallera 92/18
Tel. +48 71 332 96 67
mail: wroclaw@eib.com.pl
Oddział Łódź
90-010 Łódź
ul. Tuwima 15  lokal U1A
Tel. +48 566 693 580
mail: lodz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Bydgoszcz
85-231 Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 lok. 203
Tel. +48 52 523 90 77
mail: bydgoszcz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Gdynia
81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43 lok. 603/604
Tel. +48 58 620 62 69
mail: gdynia@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Olsztyn
10-282 Olsztyn
ul. Poprzeczna 11
Tel. +48 56 66 93 534
mail: olsztyn@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Włocławek
87-800 Włocławek
ul. Targowa 7
Tel. +48 54 231 15 36
mail: wloclawek@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Sieradz
98-200 Sieradz
ul. Wojska Polskiego 102
Tel. +48 69 703 04 32
mail: sieradz@eib.com.pl