Polityka plików Cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
Niedokonanie zmian ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Polityki Plików Cookies
Akceptuję

menu

Ubezpieczenie kontraktu budowy elektrowni wodnej

| Inwestor zamierzał zrealizować inwestycję polegającą na wybudowaniu nowej elektrowni wodnej o mocy kilku MW. W ramach przeprowadzonego przetargu wybrał głównego wykonawcę inwestycji, który zgodnie z zaproponowaną przez Inwestora umową miał być odpowiedzialny za wybudowanie i oddanie do eksploatacji całego obiektu, łącznie z podłączeniem elektrowni do krajowego systemu energetycznego.

EIB | Ubezpieczenia dla wymagających


Klient:

Inwestor/ Główny Wykonawca Inwestycji /Dostawca głównych urządzeń wytwórczych - turbozespołów/ Podwykonawcy

Wyzwanie:

Inwestor zamierzał zrealizować inwestycję polegającą na wybudowaniu nowej elektrowni wodnej o mocy kilku MW. W ramach przeprowadzonego przetargu wybrał głównego wykonawcę inwestycji, który zgodnie z zaproponowaną przez Inwestora umową miał być odpowiedzialny za wybudowanie i oddanie do eksploatacji całego obiektu, łącznie z podłączeniem elektrowni do krajowego systemu energetycznego. Zgodnie z zaproponowaną przez inwestora formułą realizacji inwestycji, to inwestor był odpowiedzialny za dostawę głównych urządzeń wytwórczych – turbozespołów. Natomiast obowiązek ubezpieczenia całej inwestycji spoczywał na głównym wykonawcy.

Działania EIB:

W związku z narzuconymi wymaganiami, główny wykonawca zlecił EIB przygotowanie odpowiedniego programu ubezpieczenia i zawarcie polisy budowlano-montażowej. Na podstawie otrzymanych danych pozyskanych zarówno od głównego wykonawcy jak i inwestora, przeprowadziliśmy postępowanie konkursowe na ubezpieczenie kontaktu. W trakcie procesu negocjacji warunków przeanalizowano pod kątem ubezpieczeniowym fakt, iż montaż głównych urządzeń wytwórczych nie jest przedmiotem kontraktu wykonawczego i w związku tym ich wartość nie wlicza się jego łącznej do wartości. Dodatkowo za dostarczenie, montaż i uruchomienie turbozespołów odpowiedzialny miał być ich producent, a cały proces dostawy i montażu został ubezpieczony samodzielnie ten podmiot w ramach jego polisy generalnej. Kolejnym istotnym uwarunkowaniem było kontraktowe ustalenie, iż od momentu montażu turbozespołów do momentu oddania do eksploatacji całego obiektu za wszystkie urządzenia, pełną odpowiedzialność ponosi główny wykonawca. Po przeanalizowaniu wszystkich uwarunkowań zawarto ubezpieczenie ściśle odpowiadające na specyficzne rozwiązania zastosowane przy tej inwestycji.

Efekty:

Przy udziale EIB główny wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia w pełni chroniącą jego interes ubezpieczeniowy oraz zapewniającą ochronę dla wszystkich stron kontraktu. Zawarta polisa chroniła zarówno mienie będące przedmiotem kontraktu głównego wykonawcy jak i mienie dostarczone przez inwestora oraz dostawcę głównych urządzeń. Dzięki odpowiedniej konstrukcji polisy i zastosowanym rozwiązaniom zoptymalizowano koszt ubezpieczenia inwestycji i jednocześnie dostosowano zakres ochrony do uwarunkowań realizacji kontraktu.


Kontakt

Strona Główna/ Kontakt

Wyślij wiadomość


Centrala Toruń
87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 21
Tel. +48 56 669 34 00
Fax. +48 56 669 34 09
mail: eib@eib.com.pl
Oddział Katowice
40-129 Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów 11
Tel. +48 32 258 37 50
Fax. +48 56 669 34 09
mail: katowice@eib.com.pl
Oddział Kraków
31-527 Kraków
ul. Supniewskiego 9
Tel. +48 12 627 34 00
Fax. +48 56 669 34 09
mail: krakow@eib.com.pl
Oddział Rzeszów
35-307 Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
Tel. +48 17 862 66 28
Fax. +48 56 669 34 09
mail: rzeszow@eib.com.pl
Oddział Warszawa
00-722 Warszawa
ul. Podchorążych 39a lok 3
Tel. +48 22 559 14 60
Fax. +48 56 669 34 09
mail: warszawa@eib.com.pl
Oddział Wrocław
53-203 Wrocław
Al. Gen. Józefa Hallera 92/18
Tel. +48 71 332 96 67
Fax. +48 56 669 34 09
mail: wroclaw@eib.com.pl
Oddział Łódź
90-010 Łódź
ul. Tuwima 15  lokal U1A
Tel. +48 566 693 580
Fax. +48 566 693 409
mail: lodz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Bydgoszcz
85-231 Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 lok. 121
Tel. +48 52 523 90 77
Fax. +48 56 669 34 09
mail: bydgoszcz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Gdynia
81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43 lok. 603/604
Tel. +48 58 620 62 69
Fax. +48 56 669 34 09
mail: gdynia@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Włocławek
87-800 Włocławek
ul. Targowa 7
Tel. +48 54 231 15 36
Fax. +48 56 669 34 09
mail: wloclawek@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Sieradz
98-200 Sieradz
ul. Wojska Polskiego 102
Tel. +48 69 703 04 32
Fax. +48 56 669 34 09
mail: sieradz@eib.com.pl