Polityka plików Cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
Niedokonanie zmian ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Polityki Plików Cookies
Akceptuję

menu

Wspólne zamówienie publiczne na ubezpieczenia życiowe pracowników Grupy Kapitałowej

| Dotychczasowe odrębne polisy życiowe chroniące pracowników w poszczególnych podmiotach Grupy Kapitałowej zostały zastąpione jednym korporacyjnym programem ubezpieczenia. Dodatkowym wyzwaniem było zawarcie takiej wielomodułowej polisy zgodnie z reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych. EIB przeprowadziło z Klientem cały proces, doprowadzając do zawarcia w trybie przetargowym ówcześnie największej polisy chroniącej zdrowie i życie ponad 30 tys. pracowników i ich rodzin.

EIB | Ubezpieczenia dla wymagających


Wyzwanie:

W jednej z największych polskich Grup Kapitałowych każda ze spółek posiadała własny program ubezpieczenia na życie pracowników. Specjaliści EIB zaproponowali zbudowanie i wdrożenie wspólnego programu ubezpieczenia na życie dla wszystkich podmiotów Grupy, co umożliwiłoby poprawienie warunków ochrony, poprzez skorzystanie z tzw. „efektu skali”. Wyzwaniem stało się zbudowanie nowatorskiego programu ubezpieczenia pracowników i ich rodzin oraz przeprowadzenie postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Działania EIB:

Punktem wyjścia do przygotowania wspólnego, korporacyjnego programu ubezpieczeń życiowych dla Grupy była szczegółowa analiza dotychczasowego stanu, gdzie każda ze Spółek w sposób indywidualny zawierała grupowe umowy ubezpieczeń na życie. EIB przeanalizowało dziesiątki polis, z różnymi poziomami i jakością ochrony. Audyt pozwolił na stworzenie zarysu przyszłego programu ubezpieczenia, który następnie został dopracowany za pomocą specjalistycznych klauzul brokerskich EIB, własnych definicji zdarzeń ubezpieczeniowych oraz stworzeniem różnych opcji ubezpieczenia odpowiadającego indywidualnym potrzebom różnych grup pracowników.
Kolejnym wyzwaniem było przełożenie tych rozwiązań na język zamówień publicznych i przeprowadzenie trudnej procedury wspólnego zamówienia, w które zaangażowanych było kilkanaście podmiotów. EIB dla potrzeb tego postępowania zbudowała zespół specjalistów, w skład którego wchodziły osoby odpowiedzialne za rozwiązania ubezpieczeniowe, za prawidłowość przeprowadzenia procedury publicznej oraz za wszelkie zagadnienia prawne związane z tym projektem. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zastosowali przewidziane prawem środki odwoławcze. Na każdym z etapów postępowań odwoławczych (przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także przed sądem) EIB wspierało Klienta przygotowując rekomendowane rozwiązania dla Komisji Przetargowej, poparte m.in. szczegółową argumentacją wyrażaną w opiniach prawnych oraz pismach składanych do organów orzekających. W konsekwencji prawomocnie potwierdzono prawidłowość przeprowadzenia całego postępowania.

Efekty:

Przy naszej pomocy zawarto największą w Polsce grupową umowę ubezpieczeń życiowych, która wymagała zastosowania trybów zamówień publicznych. Wartość polisy wynosiła prawie 40 mln zł i objęto nią grupę ponad 30 tys. pracowników i ich rodzin. W Grupie wdrożono korporacyjne, jednolite rozwiązania w obszarze ubezpieczeń życiowych.


Kontakt

Strona Główna/ Kontakt

Wyślij wiadomość


Centrala Toruń
87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 21
Tel. +48 56 669 34 00
mail: eib@eib.com.pl
Oddział Katowice
40-129 Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów 11
Tel. +48 32 258 37 50
mail: katowice@eib.com.pl
Oddział Kraków
31-527 Kraków
ul. Supniewskiego 9
Tel. +48 12 627 34 00
mail: krakow@eib.com.pl
Oddział Rzeszów
35-307 Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
Tel. +48 17 862 66 28
mail: rzeszow@eib.com.pl
Oddział Warszawa
00-722 Warszawa
ul. Podchorążych 39a lok 3
Tel. +48 22 559 14 60
mail: warszawa@eib.com.pl
Oddział Wrocław
53-203 Wrocław
Al. Gen. Józefa Hallera 92/18
Tel. +48 71 332 96 67
mail: wroclaw@eib.com.pl
Oddział Łódź
90-010 Łódź
ul. Tuwima 15  lokal U1A
Tel. +48 566 693 580
mail: lodz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Bydgoszcz
85-231 Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 lok. 203
Tel. +48 52 523 90 77
mail: bydgoszcz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Gdynia
81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43 lok. 603/604
Tel. +48 58 620 62 69
mail: gdynia@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Olsztyn
10-282 Olsztyn
ul. Poprzeczna 11
Tel. +48 56 66 93 534
mail: olsztyn@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Włocławek
87-800 Włocławek
ul. Targowa 7
Tel. +48 54 231 15 36
mail: wloclawek@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Sieradz
98-200 Sieradz
ul. Wojska Polskiego 102
Tel. +48 69 703 04 32
mail: sieradz@eib.com.pl