Polityka plików Cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
Niedokonanie zmian ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Polityki Plików Cookies
Akceptuję

menu

Ubezpieczenie budowy nowego bloku gazowego w trybie zamówień publicznych

| Inwestor miał za zadanie wybudować na terenie pracującej elektrociepłowni nowy blok energetyczny produkujący ciepło i energię elektryczną. W ramach tego przedsięwzięcia należało ubezpieczyć zarówno proces budowy, jak i konsekwencje opóźnienia realizacji inwestycji oraz określić wymagania ubezpieczeniowe dla wieloletniej umowy serwisowej. Wybór głównego wykonawcy prowadzony był w ramach przetargu publicznego. Zakres ubezpieczenia i podział gestii ubezpieczeniowej należało uzgodnić z wszystkimi potencjalnymi wykonawcami, którymi są duże koncerny budowlane zarówno krajowe jak i zagraniczne. EIB zadbało o ten obszar związany z wymagającym projektem inwestycyjnym.

EIB | Ubezpieczenia dla wymagających


Wyzwanie:

Inwestor miał za zadanie wybudować na terenie pracującej elektrociepłowni nowy blok energetyczny produkujący ciepło i energię elektryczną. W ramach tego przedsięwzięcia należało ubezpieczyć zarówno proces budowy, jak i konsekwencje opóźnienia realizacji inwestycji oraz określić wymagania ubezpieczeniowe dla wieloletniej umowy serwisowej. Wybór głównego wykonawcy prowadzony był w ramach przetargu publicznego. Zakres ubezpieczenia i podział gestii ubezpieczeniowej należało uzgodnić z wszystkimi potencjalnymi wykonawcami, którymi są duże koncerny budowlane zarówno krajowe jak i zagraniczne. EIB zadbało o ten obszar związany z wymagającym projektem inwestycyjnym.

Działania EIB:

Inwestor w ramach przetargu publicznego wybierał głównego wykonawcę inwestycji. EIB opracowało dla inwestora szczegółowe zapisy do SIWZ na wybór wykonawcy bloku, określające między innymi zasady, na jakich zostanie ubezpieczona inwestycja oraz które ubezpieczenia zostaną zawarte przez inwestora, a jakie będzie zobowiązany zawrzeć wykonawca. Ze względu na wielkość inwestycji oraz jej skomplikowany charakter organizacyjny i techniczny z wszystkimi potencjalnymi wykonawcami były prowadzone szczegółowe negocjacje przyszłej umowy na realizację kontraktu, w tym także w zakresie ubezpieczeń, w których EIB uczestniczyło, wspierając Zamawiającego w tym zakresie. Ponieważ w konsorcjach starających się o realizację kontraktu występowały duże koncerny, w tym korporacje zagraniczne, ubezpieczone w ramach różnych systemów i zwyczajów, ich celem było dostosowanie wymaganego w kontrakcie zakresu ubezpieczeń do posiadanych przez siebie globalnych programów ubezpieczeniowych. W ramach negocjacji wyjaśniliśmy zasadność poszczególnych rozwiązań przyszłym wykonawcom oraz negocjowaliśmy szczegółowe wymagania określone dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Wykonawcy w tym obszarze dostosowali się do potrzeb Inwestora określonych w SIWZ.

Podczas postępowania na wybór głównego wykonawcy inwestycji, równocześnie prowadzony był przez EIB przetarg na jej ubezpieczenie. Ze względu na możliwość zawarcia ubezpieczenia dopiero po wyborze głównego wykonawcy, a jednoczenie konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia przed początkiem realizacji inwestycji, postępowanie na ubezpieczenie inwestycji musiało być ściśle skorelowane z postępowaniem na wybór głównego wykonawcy.

Efekty:

Wszyscy potencjalni wykonawcy zaakceptowali zaproponowany przez EIB program ubezpieczenia inwestycji, który został tak skonstruowany, by umożliwić wykonawcom złożenie ofert oraz zapewnić bezpieczeństwo inwestycji. Przy udziale EIB Inwestor zawarł umowę ubezpieczenia w pełni chroniącą jego interes ubezpieczeniowy, zarówno podczas realizacji kontraktu jak i związany z negatywnymi konsekwencjami opóźnienia realizacji inwestycji ze względu na szkody jakie mogą się wydarzyć podczas jej realizacji. Całość prac została zrealizowana zgodnie z trybem zamówienia publicznego.


Kontakt

Strona Główna/ Kontakt

Wyślij wiadomość


Centrala Toruń
87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 21
Tel. +48 56 669 34 00
mail: eib@eib.com.pl
Oddział Katowice
40-129 Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów 11
Tel. +48 32 258 37 50
mail: katowice@eib.com.pl
Oddział Kraków
31-527 Kraków
ul. Supniewskiego 9
Tel. +48 12 627 34 00
mail: krakow@eib.com.pl
Oddział Rzeszów
35-307 Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
Tel. +48 17 862 66 28
mail: rzeszow@eib.com.pl
Oddział Warszawa
00-722 Warszawa
ul. Podchorążych 39a lok 3
Tel. +48 22 559 14 60
mail: warszawa@eib.com.pl
Oddział Wrocław
53-203 Wrocław
Al. Gen. Józefa Hallera 92/18
Tel. +48 71 332 96 67
mail: wroclaw@eib.com.pl
Oddział Łódź
90-010 Łódź
ul. Tuwima 15  lokal U1A
Tel. +48 566 693 580
mail: lodz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Bydgoszcz
85-231 Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 lok. 203
Tel. +48 52 523 90 77
mail: bydgoszcz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Gdynia
81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43 lok. 603/604
Tel. +48 58 620 62 69
mail: gdynia@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Olsztyn
10-282 Olsztyn
ul. Poprzeczna 11
Tel. +48 56 66 93 534
mail: olsztyn@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Włocławek
87-800 Włocławek
ul. Targowa 7
Tel. +48 54 231 15 36
mail: wloclawek@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Sieradz
98-200 Sieradz
ul. Wojska Polskiego 102
Tel. +48 69 703 04 32
mail: sieradz@eib.com.pl