Polityka plików Cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
Niedokonanie zmian ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Polityki Plików Cookies
Akceptuję

menu

Cyfryzacja w obsłudze brokerskiej

| Patryk Wełnicki Lider Praktyki Technicznej, Zastępca Dyrektora i Bartosz Tokarski Lider Praktyki Finansowej, Zastępca Dyrektora - Biuro Ubezpieczeń Klientów Strategicznych EIB SA dla Miesięcznika Ubezpieczeniowego

EIB | Ubezpieczenia dla wymagających


Dla firmy budowlanej ubezpieczenia powinny być jak prowadzenie dobrego samochodu – nie stwarzać problemów podczas jazdy i bezpiecznie dowozić do celu.

Wyzwania z jakimi mierzy się branża budowlana i ich wpływ na kwestie ubezpieczeniowe są szeroko analizowane i komentowane w prasie branżowej, na konferencjach i szkoleniach. Chcemy na współpracę z podmiotami z tej branży spojrzeć od trochę innej strony – jak dzisiaj rozumieć wartość dodaną usługi brokerskiej? Jak system informatyczny brokera może wspierać wykonawców w zarządzaniu ryzykiem, administrowaniu umowami ubezpieczenia, gwarancjami ubezpieczeniowymi i – co najważniejsze – w likwidacji szkód? Nawet najbardziej zaawansowany program ubezpieczenia może nie wytrzymać próby błędów oraz zaniechań „obsługowych”. A o te wcale nie jest trudno, bo od strony ubezpieczeniowej proces realizacji inwestycji jest dosyć skomplikowany, zbudowany z wielu produktów – umów nakładających na strony konkretne obowiązki. Łatwo o czymś zapomnieć, coś przeoczyć. Co zatem proponujemy Klientowi, aby nasza usługa stanowiła dla niego realne wsparcie?

Dla firmy budowlanej ubezpieczenia powinny być jak prowadzenie dobrego samochodu – nie stwarzać problemów podczas jazdy i bezpiecznie dowozić do celu. Wiemy jednak, że umiejętności jedynie samego kierowcy nie stanowią gwarancji spełnienia tych oczekiwań. Współczesne pojazdy naszpikowane są zatem elektroniką i urządzeniami wspomagającymi ten często niedoskonały element całej układanki, jakim jest człowiek. Wykonawcy, realizując zlecone prace, na co dzień spotykają się z wystarczającą liczbą problemów. Ubezpieczenia nie powinny stanowić kolejnej ich grupy. Jak zatem sprawić, by niezauważalnie działały w tle całego procesu budowlanego, a w razie szkody stanowiły efektywne narzędzie wsparcia? Z jednej strony odpowiedzią jest jakość wyrażona w warunkach określających ich zakres czy zasady wypłaty odszkodowań. Bezsprzecznie obowiązkiem brokera jest zagwarantowanie, by polisa nie była jedynie kawałkiem papieru, a prawdziwą gwarancją bezpieczeństwa. Współczesność stawia jednak przed nami dużo dalsze wyzwania.

Już wiele lat temu zdaliśmy sobie sprawę, jak istotne w procesie obsługi klientów są narzędzia informatyczne. Nieustannie rozwijaliśmy i wzbogacaliśmy je o nowe funkcjonalności. Dziś EIB IMS® jest odpowiedzią na potrzeby Klientów związane z transformacją cyfrową oraz modelem pracy hybrydowej, zawierającą kompleksowe narzędzia do zarządzania sferą ubezpieczeniową firm z rozbudowanym modułem obsługi inwestycji budowlano-montażowych. Cały proces inwestycyjny to od strony ubezpieczeniowej szereg obowiązków natury administracyjnej: upływające terminy, zmieniające się limity w liniach gwarancyjnych, rozliczenia, zgłaszanie szkód, przedłużające się okresy realizacji prac. Tymi procesami nie da się skutecznie zarządzać z poziomu opasłych segregatorów, tym bardziej w obecnej rzeczywistości, gdzie praca biurowa przyjęła w znacznej mierze formę pracy zdalnej, czy hybrydowej.

Usługa brokerska EIB realizuje nie tylko outsourcing samego doradztwa ubezpieczeniowego, ale także dostarcza rozwiązania związane z zarządzaniem szeroko pojętego obszaru ubezpieczeniowego. Digitalizacja rozwiązań w postaci wdrożenia nowoczesnych narzędzi informatycznych staje się koniecznością, fundamentem dobrej współpracy, a nie tylko atrakcyjnym dodatkiem. Branża budowlana szczególnie jej potrzebuje. I to na każdym etapie realizacji projektu.

Już samo przygotowanie do zawarcia kontraktu angażuje stronę ubezpieczeniową. Analiza wymogów zleceniodawcy w zakresie oczekiwanego pokrycia ubezpieczeniowego, szacowanie jego kosztów czy możliwości wniesienia zabezpieczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowych to tylko niektóre z obszarów podczas kontraktowania, gdzie należy oczekiwać aktywności ze strony brokera. Podobnie rzecz się ma w procesie zawierania umów z podwykonawcami lub dostawcami, gdzie zachodzi konieczność kontroli wypełnienia przez nich obowiązków ubezpieczeniowych. Oczywiście wszystko można załatwić za pomocą poczty elektronicznej, jednak rozwiązanie takie nie sprawdzi się w przypadku firm budowlanych zaangażowanych w dziesiątki czy nawet setki projektów. Wykorzystanie systemu informatycznego, który ewidencjonuje całą dokumentację kontraktową, kontroluje terminy, obowiązki i zapewnia stały dostęp do wszystkich danych z obszaru realizowanych prac, doskonale porządkuje pracę. Funkcjonalności systemu dają komfort sprawnej obsługi i ułatwiają wypełnianie wszelkich obowiązków wynikających z zawartych umów, takich jak np.: terminowość zapłaty składek, przedstawianie zleceniodawcom wymaganych polis oraz ich egzekwowanie od podwykonawców i dostawców.

Coraz częściej Klienci proszą o sprawdzenie, czy polisy zawarte przez ich kontrahentów spełniają postawione w umowie wymagania.. Wydajemy setki tego typu opinii dotyczących gwarancji, polis OC, CAR/EAR i innych. Skuteczne zarządzanie tym procesem zapewnia funkcjonujący ramach EIB IMS® autonomiczny moduł EIB CONTRACT MANAGEMENT®. Doskonale usprawnił oraz uporządkował procesu opiniowania dokumentów ubezpieczenia kontrahentów naszych klientów pod kątem ich zgodności z zapisami umów. Stanowi jednocześnie bazę samych kontraktów umożliwiającą Klientowi stały dostęp on-line do całej dokumentacji ubezpieczeniowej z nimi związanej.

Codziennością firm budowlanych są gwarancje – te ubezpieczeniowe ze względu na nieobciążanie limitów kredytowych w bankach oraz atrakcyjny koszt są szczególnie pożądane. Bardzo często klienci posiadają linie gwarancyjne w wielu zakładach ubezpieczeń. Jak szybko wycenić najkorzystniejszą opcję? Jak sprawdzić stopień wykorzystania limitów w poszczególnych umowach? Klient oczekuje odpowiedzi tu i teraz, a jeszcze lepiej, gdyby sam mógł do sprawdzić o każdej porze dnia i nocy. I w tym obszarze broker powinien dostarczyć niezawodne rozwiązania informatyczne. W naszej opinii „tabelka w excelu” powinna odejść do lamusa.

Automatyzacja procesów ubezpieczeniowych dotyczyć powinna także podstawowego dla branży ubezpieczenia, jakim jest ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu. Sama możliwość zgłaszania kontraktów on-line już nie wystarczy. Zawarcie każdej polisy CAR/EAR rodzi za sobą powstanie szeregu obowiązków:

  • - rozliczanie zmian wartości kontraktu,
  • - nadzór nad zmianami zakresu prac i ich harmonogramu,
  • - zapewnienie ciągłości ochrony dla wydłużonego okresu realizacji prac,
  • - terminowe zgłaszanie szkód i nadzór nad właściwym prowadzeniem procesu likwidacji szkód,
  • - terminowe płacenie rat składki.

To tylko niektóre z zadań, nad którymi trzeba zapanować. Dlatego stworzyliśmy system, który daje możliwość wglądu do wszystkich zawartych klienta umów ubezpieczenia. Użytkownik widzi aktualny obraz sytuacji – najbliższe terminy, czynności do wykonania, upływające okresy ubezpieczenia. Dodatkowo ma możliwość zapoznania się z treścią umów ubezpieczenia, aneksów, ogólnych warunków ubezpieczenia, instrukcją ubezpieczeniową. Indywidualne dostępy przysługują także kierownikom poszczególnych budów lub osobom przez nich wskazanym, których zakres dostępu do informacji jest kontrolowany przez klienta. Osoby uprawnione mogą zobaczyć aktualną sytuację ubezpieczeniowo-szkodową na swoim placu budowy, wygenerować statystyki, przeanalizować korespondencję w sprawie szkód, czy dołączyć nową dokumentację np. związaną z zaistniałą szkodą. Dzięki możliwości dotarcia do większej liczby bezpośrednio zainteresowanych osób, procesy związane z ubezpieczeniami przebiegają sprawnie i są lepiej rozumiane.

I wreszcie szkody. Moduł szkodowy jest szczególnie istotny, bo stanowi zawsze sprawdzenie jakości zawartej polisy. Pozwala na przeglądanie bieżących oraz zamkniętych szkód, śledzenie całej korespondencji związanej ze szkodą – zarówno własnej, jak i brokera, ubezpieczyciela oraz innych zaangażowanych podmiotów. Oprócz dostępu do dokumentacji szkodowej użytkownik może zapoznać się z odnotowywanymi w systemie pozostałymi czynnościami likwidacyjnymi (np. monity telefoniczne, notatki z odbytych rozmów) wykonywanymi przez brokera. Wszystko po to, aby zapewnić klientowi przejrzysty i jasny obraz sytuacji oraz transparentność w obszarze podejmowanych przez nas działań.

Czy ten opis wsparcia klienta czegoś nie przypomina? Klienci korporacyjni banków nie wyobrażają sobie konta bez dostępu online, aplikacji mobilnej z rozbudowanymi funkcjonalności jak np. możliwości wnioskowania o produkty bankowe, przeprowadzanie zleceń na platformach walutowych, czy mobilnego zarządzania finansami firmy w każdej sytuacji. Usługi ubezpieczeniowe i brokerskie też idą w tę stronę. Dla naszych klientów jesteśmy jednym z wielu dostawców usług. Tak jak od innych partnerów wymagają od nas najwyższej jakości i profesjonalizmu. Dlatego czasy, gdy broker był wyłącznie dostarczycielem polis to już przeszłość. Branża budowlana (i nie tylko ta…) oczekuje systemowych rozwiązań, wsparcia całego procesu, a nie wybranych jego fragmentów; przemyślanego modelu obsługi ubezpieczeniowej, w którym nie ma miejsca na półśrodki. Kończą się czasy, kiedy klient szukał najtańszego dostawcy. Teraz szuka najlepszego.Pobierz oryginalną publikację
Zespół EIB
Patryk Wełnicki
Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, Lider Praktyki Technicznej EIB SA
Kontakt tel.
+48 697 030 437
+48 56 669 34 37
Zespół EIB
Bartosz Tokarski
Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, Lider Praktyki Finansowej EIB SA
Kontakt tel.
+48 697 030 431
+48 56 669 34 31

Kontakt

Strona Główna/ Kontakt

Wyślij wiadomość


Centrala Toruń
87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 21
Tel. +48 56 669 34 00
Fax. +48 56 669 34 09
mail: eib@eib.com.pl
Oddział Katowice
40-129 Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów 11
Tel. +48 32 258 37 50
Fax. +48 56 669 34 09
mail: katowice@eib.com.pl
Oddział Kraków
31-527 Kraków
ul. Supniewskiego 9
Tel. +48 12 627 34 00
Fax. +48 56 669 34 09
mail: krakow@eib.com.pl
Oddział Rzeszów
35-307 Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
Tel. +48 17 862 66 28
Fax. +48 56 669 34 09
mail: rzeszow@eib.com.pl
Oddział Warszawa
00-722 Warszawa
ul. Podchorążych 39a lok 3
Tel. +48 22 559 14 60
Fax. +48 56 669 34 09
mail: warszawa@eib.com.pl
Oddział Wrocław
53-203 Wrocław
Al. Gen. Józefa Hallera 92/18
Tel. +48 71 332 96 67
Fax. +48 56 669 34 09
mail: wroclaw@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Bydgoszcz
85-231 Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 lok. 121
Tel. +48 52 523 90 77
Fax. +48 56 669 34 09
mail: bydgoszcz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Gdynia
81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43 lok. 603/604
Tel. +48 58 620 62 69
Fax. +48 56 669 34 09
mail: gdynia@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Włocławek
87-800 Włocławek
ul. Targowa 7
Tel. +48 54 231 15 36
Fax. +48 56 669 34 09
mail: wloclawek@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Sieradz
98-200 Sieradz
ul. Wojska Polskiego 102
Tel. +48 69 703 04 32
Fax. +48 56 669 34 09
mail: sieradz@eib.com.pl